Vindkraft og motorsport

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

Birkenes – Lillesand vindkraftverk og motorsportsenteret kolliderer med det grønne skiftet.

Valget er over og politikerne skal begynne å innfri løfter om bedre skole, barnehage, fritidstilbud, eldreomsorg osv. Nytt denne gangen er også lovnader om tiltak mot klimaproblemene. Det er bra! Endelig synes det som om politikerne begynner å ta inn over seg alvoret i det miljøbevegelsen har advart mot i årevis.

Det var store forventninger til en oppfølging av FN-rapporten «Vår felles framtid» som Gro Harlem Brundtland la fram i FN i 1987. Men rapportens hovedbudskap om bærekraftig utvikling har påført kloden dramatiske og overhengende miljøproblemer gjennom en vekst og et forbruk som har løpt løpsk og frembrakt en økologisk, overhengende katastrofe. Det grønne skiftet er det nye budskapet samfunn nå skal utvikles etter, og i det synes å ligge troen på at teknologien skal redde oss med el-biler og Co2-lagring i Nordsjøen. Men ellers skal visst utviklingen fortsette som før.

Det kan bli et farlig selvbedrag med mindre vi i den rike verden innser at det grønne skiftet krever en radikal endring av forbruk og levesett. Norge, Birkenes, Lillesand, hver og en av oss må rett og slett forbruke mindre og dermed dempe presset på miljøet. Det er i dette lyset vi må se planene om vindkraftverket i Birkenes – Lillesand og et såkalt grønt motorsportsenter ved Nordbø. Hva kan vi tillate å ødelegge natur for?

FNs naturpanel ber oss innstendig stoppe ødeleggelsene av natur- / kulturlandskap og artsmangfold, og nettopp forbruket av natur er en og samme sak med det andre overhengende miljøproblemet, dramatisk endring av klima. Verken landbaserte vindkraftanlegg eller motorsportsenter kan bli økologiske plusstiltak gjennom grønnvasking med de store ødeleggelsene av natur og tap av leveområder for artsmangfoldet disse tiltakene fører med seg. Vi redder ikke verden med å ødelegge naturen som vi er helt avhengig av.

Kommunene spiller en nøkkelrolle i det å redusere det økologiske avtrykket og sikre livsmangfoldet fordi de forvalter den kanskje viktigste naturloven – plan- og bygningsloven.  Det er rundt om i landets kommuner at det daglig fattes vedtak med store konsekvenser for natur, artsmangfold og forbruk; bygging av fritidsboliger, vindkraftverk, motorveier og så videre. Det grønne skiftet pålegger oss å redusere presset på naturgrunnlaget og da må vi foreta en snuoperasjon der sparing og gjenbruk er førende.

Naturen har egenverdi, vi er ikke over den, men i den som annet liv. Våre barn skal kunne glede seg over og nyttiggjøre seg naturen som den vi nyter godt av i dag, jevnfør Grunnlovens miljøparagraf. Både motorsportsenteret ved Nordbø, Birkenes og Lillesand vindkraftverk fremmer et forbruk som ikke kan aksepteres i et grønt skifte.

Peder Johan Pedersen

Fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder