Vindkraft i Birkenes

ORDFØRER: Anders Christiansen (Ap).

Debatten rundt vindkraft har økt betraktelig etter at NVE la ut vindkraftens nasjonale ramme.

En av hensiktene med de nasjonale rammene var å begrense områdene for vindkraft. Den hensikten har druknet i en oppfatning av at alt som ligger innenfor nasjonal ramme kan bygges ned. Det er ikke tilfelle. Nye søknader må gjennomgå de samme prosedyrer som før.

Det har vært noen leserinnlegg om vindkraften i Birkenes. Et av innleggene syntes det er stille rundt vindkraften i Birkenes. Til det vil jeg si at innen næringslivet er det ikke stille.

  • Vi har informasjon i forkant av hvert kommunestyre om hvordan utviklinga går.
  • En gang i måneden er det åpent møte med næringslivet ( leverandørmøte ).
  • Vi planlegger også et åpent møte i forhold til innovasjonshuset. Der man ser på plassering og mulige samarbeidspartnere.

Positive ringvirkninger som er et resultat av vindkraften er:

  • Forsterkning av Senumstad bru med resultat i at man kan kjøre fullastede tømmerbiler over.
  • Vi får flyttet koblingsstasjonen på Senumstad opp på Bjelkeberg. Det er positivt for bomiljøet i nærområdet.

I forhold til naturinngrep

Grunneiere har sammen med lokale entreprenører og EON sett på tilførselsveier inn på områdene. Da med tanke på å minimere skjæringer og fyllinger. Ingen er interessert i større inngrep en nødvendig. Videre har NVE gitt ut en ny rettleder som har sterkere føringer en tidligere på blant annet størrelsen på oppstillingsplasser.

Kommunen har en avtale med EON. Den omhandler MTA-plan. Det er miljø- transport- og anleggsplan. Den skal utarbeides i sammen med kommunen, EON og samrådsgrupper. Her vil veier, traseer og oppstillingsplasser bli behandlet. Denne MTA- planen skal godkjennes av NVE. NVE som er faginstans på dette området.

Jeg vil avslutte med hva minister i Olje og energidirektoratet, Kjell-Børge Freiberg uttalte da klagen ikke ble tatt til følge. «Oddehei og Bjelkeberg er et godt vindkraftverk med en klart positiv nåverdi. Prosjektet vil gi betydelig bidrag til fornybar satsingen, samtidig som det vil gi grunnlag for lokal næringsutvikling».

Anders Christiansen

Ordfører i Birkenes