Hvor var politikerne?

Redaktør Bjørn Vidar LieKantina på kommunehuset var aldeles overfylt da ”Motvind – Folkeaksjonen mot vindkraft i Birkenes” arrangerte åpent stiftelsesmøte mandag kveld. Nærmere 130 mennesker møte opp. Ifølge initiativtakerne var hele kommunestyret invitert. Fem representanter møtte opp. Det skuffer møtearrangørene. Det bør skuffe velgerne, birkenesingene, enda mer.

Den tyske kraftgiganten E.ONs planer om å bygge inntil 65 vindmøller på heia mellom Tovdalselva og Ogge vil forandre noen av de siste mer eller mindre uberørte naturområdene på Sørlandet totalt. 25.000 mål villmark, med dertil hørende dyre-, fugle- og fiskeliv, vil bli berørt. Det samme vil 130-140 hytte- og huseiere. For ikke å glemme de som benytter de planlagte utbyggingsområdene i friluftslivssammenheng.

Utbyggerne sier de store naturinngrepene er reversible. Motstanderne hevder vindmøllene vil bli stående lenge etter at deres forventa levetid på 25 år er gått. I alle fall vil veier, kraftledninger og spor etter fundamenter og anleggsarbeid være der i all overskuelig framtid. Dessuten vil vindkraft fra birkenesheia bare være en gave til den tyske kraftgiganten, subsidiert av den norske staten, hevder de.

En sak har alltid minst to sider. Det har også en eventuell vindkraftutbygging i Birkenes. Mens tilhengerne, i dette tilfellet utbygger, underleverandører og positive grunneiere, vil gjøre hva de kan for å få fram fordelene og male konsekvensbildet i positive farger, vil motstanderne gjøre det motsatte. Det er ingen tvil om at en utbygging vil gi gode inntekter til grunneierne og kommunen. Og kanskje er 25.000 mål villmark prisen birkenesingene må betale for at Europa skal få noen flere megawattimer ”rein” strøm?

Uansett er det viktig at de som skal ta avgjørelsen har fått, eller skaffet seg, muligheten til å vurdere saken fra begge sider. Det er viktig å huske på at det er NVE som til syvende og sist skal avgjøre om E.ON skal få konsesjon til å bygge inntil 65 vindmøller på birkensheia eller ikke. Men saken skal innom kommunestyret først, og deres innstilling vil ventelig veie tungt når avgjørelsen skal fattes.

Dette er den største og viktigste saken som omhandler naturressurser i Birkenes siden Tovdalselva ble foreslått lagt i rør på begynnelsen av 1980-tallet. Da er det betenkelig at ikke våre lokale folkevalgte benytter enhver anledning til å suge til seg mest mulig kunnskap om saken før de skal avgi sin innstilling. Mandag kveld arrangerer lokallagene av SV i Birkenes og Lillesand et nytt åpent møte om vindkraftutbygging. Da bør politikerne kjenne sin besøkelsestid.