Vannkraft og vindkraft

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

Som ihuga tilhenger av vannkraft, og sågar deltager i produksjon av denne edle varen, må det være tillatt å delta i dagens energidebatt.

La det være helt klart at jeg har ingenting mot vindkraft, men at naturherlighetene i Birkenes’ fjellterreng skal ødelegges av 15-20-talls 140 meter høye vindmøller har jeg ingen forståelse for.

Så til saken:

At vindkraften er et akutt behov nå som så mange ting skjer i vannkraftproduksjonen, har jeg liten forståelse for. Hele den norske vannkraftproduksjonen står for en oppdatering med henhold til tunneler, turbiner og aggregater. Dersom klimaforskerne har rett, vil vi aldri mer få et såkalt tørrår i vannproduksjonen. Forskjellen mellom et tørrår og et maxnedbørsår de siste årene på 1900-tallet, kunne forskjellen være opptil 30 til 35 terrawattimer her i landet.

Som et ekstra problem som staten og mange norske kommuner står overfor, er store flomproblemer. Her ligger masse potensiell vannkraft, og det er mye ekspertise til å omgjøre disse flommene til prima vannkraft.

Det må også være tillatt å nevne den stadig økende ekspertise i solenergiutviklingen.

Ivar Johannes Erlandsen