Unge må bruke stemmen

KRF: May Alette Colbjørnsen (KrF).

Presentasjon av en ung listekandidat, May Alette Colbjørnsen (KrF).

I lokalpolitikken er det viktig at vi klarer å rekruttere unge kvinner og menn for å sikre vårt demokrati. Det er lett å tenke at de unge kan jo ikke ha noen meninger om alle de vanskelige sakene vi skal behandle i et kommunestyre.

Men om vi bare er villig til å lytte vil vi oppdage at det er mye vi eldre kan lære av de yngre, og som de kan lære av oss. Det viktigste er at de må bli tatt på alvor.

Hvorfor synes du det er viktig å være en del av politikken?

Da jeg var 15 så jeg de som var eldre enn meg velge å ikke bruke stemmeretten sin. Dette gjorde meg irritert, nå har forfedrene vår kjemmet i flere hundre år for at vi skal få lov til å ha denne stemmeretten også velger mennesker å ikke bruke den av forskjellige grunner. Det å ta vare på demokratiet vi har i Norge er den viktigste grunnen til å være en del av politikken, for meg.

Hva er din hjertesak?

Jeg vil ha en trygg og god oppvekst for alle. Jeg har selv hatt en god og trygg oppvekst i hjemmet, men på skolen var det noe annet. Jeg ønsker at det skal være trygt og godt i barnehagene og på skolene i Birkenes.

Hva håper du å få ut av å stå på liste som 19-åring?

Det å kunne være med å påvirke og diskutere de utfordringen som birkenes kommune har og vil få i framtiden. Det er noe med å vise de unge at det er ikke de gamle som skal ta avgjørelser her i bygda. Vi unge må også stå fram og bruke stemmen vår, vi har mye og komme med som ikke de eldre har nok kunnskap om.

May Alette Colbjørnsen

Kristelig Folkeparti