KrF og vindkraft

FORLATER KRF: Geir Colbjørnsen (i midten) med tidligere partifelle Petter Ross og Torbjørn Bjorvatn. Av disse tre er det kun Bjorvatn som fortsatt står som medlem i partiet.

Ikke behov for enda mer vindkraft i Birkenes.

I forbindelse med valgkampen er det mange som lurer på hvordan vi i Kristelig Folkeparti stiller oss i forhold til de signalene som er gitt i fra NVE om vindkraft.

Vi i Birkenes Krf mener at Birkenes kommune har tatt et stort ansvar i forbindelse med det grønne skiftet og vi mener det ikke er behov for å vurdere nye områder for vindkraft i Birkenes. Dette har vi tydelig skrevet i vårt program for 2019 – 2023, og det er noe som også er diskutert med

Fylkesordførerkandidat Bjørn Ropstad som sier seg enig i denne vurderingen.

For de som ønsker å lese mer om hva vi ønsker å prioritere den neste perioden så ligger vårt program på vår Facebook-side.

Geir Colbjørnsen

Ordførerkandidat Birkenes KrF