Kjedelig på Engesland

GODT OPPMØTE: Salgsmessa på Engesland trekker mye folk.

Ungdommen på Engesland synes det er kjedelig.

SLT-koordinator Aslaug Støle Knudsen har fått signaler fra ungdom på Engesland at det er kjedelig i bygda. Det kommer fram av et referat fra SLT-styringsmøte 27. mai. SLT er samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet, hvor blant annet kommune og politi deltar.

Av referatet kommer det fram at politiet melder om lite aktivitet knytta til Birkenesungdom. Det har vært meldt en del bekymring knyttet til kjøring på Engesland, og dette er ifølge referatet blitt fulgt opp av politiet med samtaler.

Felttemaet som trålte gatene i Birkenes og Lillesand i fjor, bli forøvrig videreført i år. Det er ansatt en kvinne og en mann i 75 prosent stillinger i seks uker i sommer. Teamet vil bli presentert for elever og på ungdommer på Joker fritidsklubb før feriestart.