Kappløp med tida

Utfordringene står i kø for RWE og vindkraftverket i Birkenes.

Ny bru over Topdalselva, ekspropriasjon av jord, omlegging av adkomstveier, hensyn til kulturminner og naturverdier og et verna vassdrag, endringer av konsesjonsvilkår, dispensasjon fra gjeldende arealplan (LNF) og ferdigstillelse av en MTA-detaljplan som er så god at Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) rekker å behandle den i tide.

NVE har per i dag gitt konsesjon til 50 vindkraftanlegg som ennå ikke er ferdige. 26 av disse er under bygging, åtte har fått godkjent nødvendig planarbeid, men ikke startet byggingen, fem er til behandling, mens elleve ikke har sendt inn endelige MTA-detaljplan. Oddehei/Bjelkeberg er et av disse.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE kan ikke garantere at de har kapasitet til å behandle nye MTA-planer framover, fordi de har begrensa kapasitet til saksbehandling på vindkraft. De vil heller prioritere kontroll og oppfølging av anlegg som er under bygging. «Vi skal strekke oss, men vi kan ikke garantere», skriver NVE i et brev til konsesjonærene 27. november. «For prosjekter som ikke har sendt inn en MTA-plan, kan det bli krevende å få prosjektet ferdig innen fristen», sier Rune Flatby, direktør i konsesjonsavdelingen i NVE til Klassekampen. «Jeg skal ikke avlive noen prosjekter, men de 11 prosjektene lever farlig», sier direktør Øyvind Isachsen i bransjeorganisasjonen Norwea, for norsk vindkraft.

I brevet gir NVE klar beskjed om at de ikke vil gi utsettelser på idriftsettelse etter fristen 31. desember 2021. Dette er siste dato for å få del i el-sertifikatsubsidiene som forbrukerne betaler over strømregninga.

Spesielt dette med ny bru over elva ved Senumstad vil bli et kappløp med tida, da fylkeskommunen som eier må avgjøre om det er aktuelt, og bruke tid på prosjektering og gjennomføring på svært kort tid. RWE har lagt inn en alternativ adkomst over Mollestadbrua og inn til Bjelkeberg via fylkesvei 252 fra Ogge. Dette alternativet falt vekk da utbygging av Storehei blei avslått av OED, og ordfører Gyro Heia (Sp) avviser kontant at det er aktuelt å benytte denne adkomsten.

Heller ikke ny Kjærestrømbru er ideelt da det blir lenger adkomst og nyetablering/oppgradering av vei delvis gjennom kulturmark. Ekspropriasjoner vil ta tid, og om søknadene om endringer av økt effekt, forlenga levetid til 30 år og betydelig høyere turbiner (220 meter) ikke går gjennom, så må det utarbeides en ny MTA-plan. Då e der kanskje ligevel håb for turbinfrie heier i Birkenes?

Inger Birkeland Slågedal

Birkenes SV