Fond til vedlikehold

HEREFOSS: Herefoss kirke.

Agder Høyre mener Opplysningsvesenets fond, som forvalter verdier tilknyttet Den norske kirke, bør kunne brukes til vedlikehold av kirker.

Fylkeslaget har vedtatt en formulering som skal fremmes på Høyres landsmøte, skriver Vårt Land.

– Vi må se på denne saken med friske øyne, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Hun leder Stortingets ­familie- og kulturkomité og er Høyres livssynstalskvinne på Stortinget.

«Man bør endre instruksen for Opplysningsvesenets fond, slik at dette fondet kan ta samfunnsmessige hensyn og at midlene kan benyttes til å ivareta kirkebygg. Fondet har store verdier som man må vurdere å bruke til formålet», heter det i vedtaket som berører det som ofte kalles kirkens arvesølv.

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Inntektene fra fondet brukes til ulike kirkelige formål og til drift og vedlikehold av 363 presteboliger.

Fondets verdier består av verdipapirer og fast eiendom, og fondet er en av landet største grunneiere. I 2017 ble det begrenset til 3,9 milliarder kroner. Samme år bidro fondet med 135 millioner til kirken.

– Vi må kunne se på og vurdere fondets paragrafer om de er skrevet i stein eller om midler lar seg bruke til spesielle vedlikeholdsprosjekter, sier Ørmen Johnsen.