Vil avklare framtida

Kommunen vil gå i dialog med motellets eiere.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) og rådmann Anne Stapnes har innkalt formannskapets medlemmer til ekstraordinært formannskapsmøte mandag 4. september. To saker står på agendaen, deriblant framtida til motellbygget på Strøget.

– Birkenes kommune inngår samtaler om videre bruk av hotelltomta i Birkeland sentrum. Ordfører Anders Christiansen (Ap), varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) og Gunnar Høygilt (H), samt representant fra administrasjonen gjennomfører dialog med dagens eiere, lyder forslaget som rådmannen ber politikerne ta stilling til

Et eventuelt forslag til fremtidig bruk av tomta, legges fram for formannskapet dersom kommunen kan ha en rolle i videre bruk av eiendommen. Kommunalsjef Halvor Nes skriver i sakspapirene at politikerne bør ta stilling til om de ønsker at kommunen skal ha en aktiv, eller en mer passiv rolle i sentrumsutviklinga på Birkeland.

Han anbefaler derfor at det parallelt med dialogen om motelltomta, utarbeides en sak hvor kommunens rolle i sentrum kan avklares.

Birkeland Hotell la ned drifta tidligere i sommer. Birkeland frikirke som eier bygget har invitert bygda til å komme med innspill om hva eiendommen kan brukes til.

I det ekstraordinære møtet må også politikerne ta stilling til en ny organisering av Knutepunkt Sørlandet.