Flaggdebatten

FLAGG: Regnbueflagget utenfor Birkenes kommunehus.

Det handler om respekt!

Knakende godt skrevet innlegg angående flaggsaken, av KrFs Torbjørn Bjorvatn.

Jeg vil gjerne legge til et synspunkt til; Krigsseilerne våre.

Krigsseilerene og deres kollegaer i andre våpengrener, som kjempet for den friheten vi nyter godt av hver dag. Symbolet på friheten de kjempet for, er det norske flagget. Til flagget hører flaggstangen. Disse elementene samles vi om under merkedager som 17. mai og 8. mai.

Den var en rørende markering på Tobias jorde 8.mai i år. Og en skuffende dårlig oppslutning om samme markering. Vi «tukler» ikke med symbolene på demokratiet, ei heller respekten for de som ga det ultimate offer for at Norge skulle bestå som en fri nasjon.

Marker gjerne alt fra «Skeive dager» til hundeutstillinger, med flagg på flaggstenger, men gjør det i egen hage eller på eiendommen dere disponerer til de respektive formålene eller interessene.

La flaggstengene i det offentlige rom stå som grunnpilarer for det flagget vårt representerer som symbol. Og la loven for bruk av flagg, slik den kommer frem i Lovdata, gjelde.

Det handler om respekt for noe langt større enn det vi diskuterer i dagens flaggdebatt.

Birkenes Fremskrittspartiet går IKKE inn for forslaget som skal behandles i kommunestyret den 29. august.

Nina Bordewich Gramel

Fremskrittspartiet