Regnbueflagget til topps

REGNBUEFLAGG: Ordfører Anders Christiansen (Ap) med regnbueflagget tilbake i 2017.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) har fått regnbueflagg tilsendt i posten, og han akter å bruke det.

– Det er viktig for meg å heise dette flagget, og det har litt med demonstrasjonen i Kristiansand i sommer å gjøre. Det de demonstrerte mot går direkte på det regnbueflagget representerer. Sånn sett er ikke denne flaggheisinga en politisk markering, men en menneskelig markering med tanke på menneskerettighetene og den slags, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det var 29. juli den såkalte nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte i Kristiansand. Ifølge politiet deltok rundt 60-70 demonstranter, som blant annet marsjerte ned Markens. Birkenesavisa har tidligere omtalt gruppa, da de delte ut flygeblader i postkasser og til forbipasserende på Birkeland i august 2016. I løpet av 2017 har gruppa intensivert det de kaller en kamp mot «homolobbyen».

Skeive sørlandsdager

Det er foreninga Fri som har sendt regnbueflagget til ordføreren. I dag starter arrangementet Skeive sørlandsdager i Kristiansand og fylkeslagsleder i Fri Sør, Anna Charlotte Larsen, har oppfordret Birkenes kommune til å flagge med regnbueflagget.

– Vi håper dere under Skeive sørlandsdager 23 – 27. august feirer et inkluderende og mangfoldig samfunn ved å heise regnbueflagget. Vi arbeider for at det skal være en selvfølge i Norge og internasjonalt at alle kan leve trygt med eget kjønns- og seksualitetsmangfold, skriver Larsen i et brev til Christiansen.

Vil ikke flagge

I et leserbrev i dagens avis oppfordrer Torbjørn Bjorvatn til å ikke flagge med regnbueflagget. Han mener det norske flagget allerede symboliserer det mangfoldet og de frihetene som regnbueflagget forsøker å gjenspeile. I tillegg påpeker han at det er ulovlig å flagge med andre flagg enn norske på kommunale flaggstenger.

– Er det uproblematisk å heise dette flagget, Christiansen?

– Nei, det er det ikke. Det vil alltid være noen som reagerer på det. Både med tanke på å favorisere en bestemt organisasjon, og at man ikke helt er komfortabel med hva flagget står for, sier han.

Uklar lovlighet

Han har bedt administrasjonen bringe på det rene om det er lovlig eller ikke å bruke dette flagget på stanga utenfor kommunehuset. Helt sikker er ikke ordføreren.

– Jeg har ikke fått det helt avklart, men andre kommuner henger det opp, og da skal ikke vi være noe dårligere, sier han.

Det er finnes en egen lov som regulerer flaggbruk på kommunale offentlige bygninger. Tidligere i år la Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut på høring et forslag om å oppheve denne loven. Saken er ikke behandlet i Stortinget.