Flaggstang som kamparena

REGNBUEFLAGG: August 2017 vaiet regnbueflagget utenfor kommunehuset på Birkeland. Der fikk det ikke henge lenge.

Nei til flere flagg-markeringer.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) kjører igjen fram flaggsaken. Nå vil han ha flere, mindre flaggstenger hvor kommunen kan heise andre flagg enn sameflagget, det norske flagget og kommuneflagget, som er de loven foreskriver.

Særlig ønsker han å markere festivalen «Skeive sørlandsdager» som hvert år foregår i Kristiansand. I saksframlegget til kommunestyret heter det: «Disse dagene er for mange Sørlandets største feiring av mangfold, likestilling og likeverd, og er en markering av at alle har like rettigheter. Det kom sterke reaksjoner da flagget ble heist under dagene i 2017.»

Grunnen til at det kom sterke reaksjoner i 2017, er at mange av kommunens innbyggere ikke føler seg hjemme i «Skeive sørlandsdager». De opplever festivalens budskap som fremmed og i strid med egne verdier og eget livssyn. Organisasjonen Fri, som står bak arrangementet, er en politisk interesseorganisasjon.

Enkelte av deres krav er svært kontroversielle. For eksempel går organisasjonen langt i å ville oppheve forskjellen mellom mann og kvinne. Et annet krav er at også barn og ungdom som får vite at de er interkjønn, skal få tilbud om hormonell behandling og eventuelt kirurgi. Å heise regnbueflagget under «Skeive sørlandsdager» innebærer støtte også til dette.

I det hele tatt er det feil av en kommune å støtte private arrangement og interesseorganisasjoner ved å bruke kommunens flaggstenger. Det er vanskelig å være rettferdig overfor alle, og det vil alltid være delte meninger om hvilke arrangement som skal markeres og hvilke ikke. Enda verre er det når folk i bygda føler seg overkjørt når kommunen flagger for verdier som bryter med deres grunnsyn.  Da blir de offentlige flaggstengene til politisk kamparena i stedet for samlende symbol.

La oss i Birkenes stå sammen om menneskerettighetene, mangfold, likestilling og likeverd. Disse verdiene er forankret i grunnloven. Det norske flagget er et fullgodt symbol på dette og et merke vi alle kan samles under. Kommunestyret og ordføreren har nå et ansvar for at vi ikke får flere flaggmarkeringer som sårer, splitter og provoserer.

Ellers ønsker jeg de som ønsker å heise regnbueflagget utenfor sine egne hus eller å delta på «Skeive sørlandsdager», til lykke med arrangementet.

Torbjørn Bjorvatn

Listekandidat for Birkenes KrF