En bygd for framtiden

Engeslandstunet: Visjonen om Engeslandstunet. Det er Snøhetta som har utarbeidet illustrasjonen.

Hvem blir med og heier på oss?

På Engesland har ildsjeler jobbet i mange år med å realisere drømmen om rural bærekraftig vekst inn i en moderne tid. Vi tror at det er flere og flere som kjenner at de lengter etter å leve i en nær-naturen-tilværelse. Der barn og voksne, gamle og unge dyrker sin egen mat på jordas egne premisser, som kjenner naturen skifte årstid, og lever i pakt med denne endringen. Vi ønsker å leve på en smart måte inn i en spennende fremtid. Vi har skjønt at den viktigste forsikringen for klodens bærekraft, ligger i at mennesker i hele verden lever i pakt med dens iboende ressurser og begrensninger.

Hva er det viktigste vi lærer våre barn spurte en journalist FNs generalsekretær for en stund siden; svaret lød: «Lær barna dine å dyrke poteter.»

Er dette den viktigste kunnskapen for tiden? På Engesland er vi overbevist om det. Sammen med FN´s generalsekretær har vi skjønt at de jordnære grunnleggende verdier ikke må gå tapt for kommende generasjoner.

Bygda Engesland er en trivelig liten bygd. Det er godt samhold og initiativ i bygda, men vi vil gjerne bli flere! Skole og barnehage har utfordringer i forhold til kullstørrelsene. Det er på høy tid å gjøre noe, og vi har planlagt godt – vi er klare for investeringer.

Birkenes kommune står overfor store investeringer dersom E-ON går inn for å etablere den planlagte vindmølleparken. E-Ons innovasjonshus blir på mange måter symbolet på satsingen i kommunen. Det er to steder som er aktuelle for plassering; Birkeland sentrum og Engesland sentrum.

Så tidlig som i 2014 reiste representanter for Engeslandstunet til Malmø for å møte E-ON, for å bli kjent med selskapet, og opprette dialog om mulighetene for investering i kommunen. Vi har hatt dialog med E-ON ved flere anledninger. E-ON har vært på besøk på Engesland flere ganger. Det tok lang tid før noen andre i kommunen forsto hvilken mulighet som lå i E-ONs satsing. Det er vel ikke rart om vi nå ønsker å se avkastning av denne innsatsen.

På Engesland har vi flere ganger samlet fulle hus av interessert bygdefolk når det samles til informasjons- og dialogmøte i saken. Det vil gi en viktig dominoeffekt å legge innovasjonshuset til Engesland. Flere aktører står klare til å ta imot E-On, og sørge for den type aktivitet man er ute etter.

Ved å legge innovasjonshuset til Engesland, vil næringslivet i hele kommunen blomstre. Vi har planene klare for ny butikk i tilknytning til huset. Vår prisbelønte bærprodusent – Røyland gård er sammen med Norwegian berries gang med to forskningsprosjekter som vi tror E-ON vil finne svært interessante. E-ON har sett på muligheten for å etablere et nytt område for vindmøllepark. Dette ligger nord for Engesland, og dermed vil innovasjonshus og eventuelt lager, ligge godt plassert midt mellom de to vindmølleparkene. Skitunnelen er ferdig planlagt. E-ON er en av skiskyttermiljøets sponsorer. Vi tror at dette og vil være et interessant prosjekt i det framtidige Engesland.

Med denne type investering på Engesland, vil planene for økolandsbyen være mange skritt nærmere realisering. Kommunen vil altså få sin egen lille økolandsby, eller agropolis som det og heter. Det er ikke alle kommunen forunt å ha en egen agropolis å vise frem.

Helt konkret, hva har vi ellers å tilby?

På Engesland har vi fått laget et mulighetsstudium av Snøhetta. Det verdenskjente arkitektfirmaet vil mer enn gjerne være med videre i våre planer. Hele mulighetsstudiet finner man lett på vår hjemmeside: www.engeslandstunet.no. Her er det skissert både forsamlingslokale og kontorlokaler. Vi har plass til både administrativt bygg, innovasjonshus og lager. Som sagt ønsker Røyland gård og Norwegian berries å knytte seg til innovasjonshuset, og Engesland sentrum. De ser på mulighetene for å legge sin produksjon og inkubasjonskjøkken til Engesland sentrum. Det nystartede regenerative hagelaget starter dyrking av mat i tunet denne våren. Vi samarbeider med høgskolen for jordbruk og bygdeutvikling i Bryne, og Dag Jørund Lønning, som er rektor ved skolen, er begeistret for planene våre i tunet. Wenches kafé ble startet i høst, og trenger nye lokaler til sin virksomhet. Dette er små foretak som allikevel er viktige for utviklingen av Engesland sentrum. Vi har lokale entreprenører som ønsker å dele kontorlandskap med E-ON, og lag og foreninger har behov for møterom til sine aktiviteter.

Som sagt – vi er sprekkeferdige til å ta imot E-ON og andre investeringer på Engesland. Det vil føre til en utvikling vi har ventet lenge på og jobbet hardt for. Den vil sette en ny kurs for bygda vår, og være til inspirasjon for veldig mange mennesker. Dette blir et spennende eventyr!

Trond Eirik Jaabæk

Engeslandstunet