Dropper vindkraft-plan

SJEF: Statsminister Erna Solberg under trontaledebatten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg forteller at regjeringa tenker å skrote nasjonal ramme for vindkraft.

Regjeringa skroter nasjonal ramme for vindkraft på land etter massiv kritikk fra kommunene, skriver NRK. Birkenes er blant kommunene som i høringsrunda sa nei til ramma.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Det var 1. april Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Der pekte NVE ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene. Store deler av Sørlandet er ifølge direktoratet godt egna.

Stor respons

Etter at forslaget har vært på høring har det kommet svært mange høringssvar, og svært mange har vært negative. NRK skriver i dag at det totalt kom over 5.000 høringssvar.

Også folk flest har engasjert seg i spørsmålet. Forrige uke ble det brent varder for å markere motstand mot vindkraft over hele landet.

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, sier Solberg til NRK.

Strammere regler

Overfor kanalen varsler hun strammer konsesjonsregler for vindkraft. Per i dag har NVE satt konsesjonsbehandling for nye vindkraftverk på vent. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil holde de på vente enda en stund.

– Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sier Freiberg til NRK.