Boret 3.400 meter

ENERGIBRØNN: Folkehøyskolen bytter ut oljefyr med energibrønner og varepumper. Vaktmester Tor Inge Fidjeland (t.h), og Kenny Sandland i Vann & Energi Sør bivåner boringen av en energibrønn. Bak ser vi Saulus styre boreriggen. Det bores først ned til fjellet med en «casing», et stålrør rundt boret, som forhindrer løsmassen fra å tette hullet. Deretter vil man 150 til 200 meter ned i fjellet. En kollektor, et lukket system med kuldebærersprit, føres ned i hullet. Det er denne som henter ut energien fra grunnvannet den ligger i, som så tilføres varmepumpen.

LOGG INN

Et abonnement gir deg tilgang til alt innhold, og vi har følgende tilbud:

* Årsabonnement og månedsabonnement fornyes automatisk fram til eventuell oppsigelse.