Stabile opplagstall

OPPLAG: Birkenesavisa-forsider gjennom 2017.

Halvparten av avisene i Aust-Agder opplever vekst i opplaget.

Onsdag ble de offisielle opplagstallene for 2017 publisert av Mediebedriftenes landsforbund (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA). Tallene viser at halvparten av avisene i Aust-Agder opplever vekst, mens halvparten opplever nedgang.

For Birkenesavisas vedkommende er opplagsfallet marginalt. Lokalavisa for Birkenes har en reduksjon på to eksemplarer i 2017, og ender opp med et opplag på 1.276 eksemplarer.

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på nesten 330.000 eksemplarer. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier i en pressemelding at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen.

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre bygger lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Flere lokalaviser satser nå på en kombinasjon av nett og papir, og det gleder oss at leserne setter pris på å få innholdet vårt på forskjellige plattformer, sier Hetland.

Opplag aviser i Aust-Agder

2017-tall, med 2016-tall i parentes

Agderposten 18.904 (18.718)

Arendals Tidende 1.070 (1.089)

Aust Agder Blad 3.443 (3.251)

Birkenesavisa 1.276 (1.278)

Frolendingen 1.341 (1.335)

Grimstad Adressetidende 5.995 (6.078)

Lillesands-Posten 3.976 (3.843)

Setesdølen 4.145 (4.393)

Tvedestrandposten 4.030 (3.683)

Åmliavisa 1.173 (1.215)