Kan overføres neste år

Hovlandsdalen kan bli en del av Evje og Hornnes 1. januar 2019.

Det kommer fram av en kunngjøring fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Fylkesmannen tar sikte på å vedta overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune, med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Overføringen omfatter et areal på om lag 35 kvadratkilometer, og i underkant av 30 personer er bosatt i området.

Arbeidet skjer i samarbeid med begge kommunene og Statens kartverk. Hensikten med høringa er å sikre at de berørte i saken er kjent med endringa og gis anledning til å uttale seg. Fylkesmannen har satt høringsfrist 1. mars.

Et knapt flertall av politikerne i Birkenes sa i september ja til overføringa, mens saken om grensjustering i Vassgrenda er lagt på is.