Ingen grunn til å ta praten

FOTO: Kristiansand kommune

Det er ingen grunn til at ordfører Anders Christiansen (Ap) skal la døra stå på gløtt når ordfører Arne Thomassen (H) kommer traskende nordover på Birkelandsveien med gifteringene i baklomma.

BIRKENESAVISA MENER: Riktig nok har kommunestyret i Birkenes valgt blant annet Christiansen til å foreta borgerlige vigsler i kommunal regi, men et snarlig ekteskap mellom Birkenes og Lillesand bør ikke være blant de prioriterte gjøremålene til Birkenes-ordføreren.

I sør ønsker Thomassen at de to kommunene skal slå seg sammen med virkning fra 2020. I bystyret forrige uke presiserte han derimot at det i første omgang er snakk om en vennlig naboprat. Han avviste også, slik flere kritikere hevder, at en sammenslåing mellom Birkenes og Lillesand er en snarvei inn i Nye Kristiansand.

Fædrelandsvennen er blant avisene som synes samtalene mellom de to kommunene er interessant, og skriver på lederplass at det er særlig interessant med sammenslåing om det på sikt kan åpne for en enda større kommune. Det er liten grunn til å tro noe annet, enn at denne større kommunen regionavisa drømmer om, er nettopp Nye Kristiansand.

Innbyggerne i Birkenes ønsker faktisk ikke en sammenslåing som innebærer at Birkeland, Herefoss og Vegusdal blir en del av Kristiansand. Det er grundig dokumentert. 63,1 prosent av deltakerne i folkeavstemninga for halvannet år siden sa nei til dette. Tallene var ikke like klare i innbyggerundersøkelsen noen måneder tidligere, men den viser i alle fall helt bestemt at temaet er svært betent.

Størst var motstanden i Herefoss og Vegusdal, og for deres del, hva er nytt? Vil politikerne i Lillesand vise noe større omsorg for Birkenes sin tre-sentrum-politikk enn hva politikerne i Kristiansand ville gjort? Neppe. Vil herefossingene og vegdølene får like god representasjon i bystyret i Lillesand, som de gjør i dagens kommunestyre? Neppe.

Dersom hensikten med en sammenslåing av Lillesand og Birkenes på sikt er at denne nye konstellasjonen skal innlemmes i Kristiansand, er ikke en sammenslåing noe annet enn bortkastede kommunale ressurser. Hvor mye penger og tid skal brukes på en sammenslåing, bare for å sette i gang en ny sammenslåing så fort den første er gjennomført?

Fylkesmann Stein Ytterdahl tok høsten 2016 til ordet for at K5 skulle bli en realitet, med K3 (Kristiansand, Søgne og Songdalen) som et eventuelt første trinn på veien. Stortinget stilte seg bak dette, og vedtok K3 med tvang. Det må kunne anses som prematurt å gå i gang med andre trinn, før det første er gjennomført. Et andre trinn vil også måtte skje på tvers av innbyggernes ønske.

Samtaler mellom Birkenes og Lillesand har ingenting for seg, men som ordfører Christiansen påpeker, bør en seriøs henvendelse møtes med seriøs behandling. Kommunestyret bør derfor takke pent nei til samtaler med naboen i sør, enten de tror ekteskapet blir varig, eller det er snakk om et snarlig partnerbytte.