Ukas leder: En vanskelig sak

Skal barna som bor på Steinsland, Dale og Klepp få fortsette å gå på barneskolen på Samkom og ungdomsskolen i Vennesla, slik de har gjort i noen tiår, eller skal de gå på skole i egen kommune, som andre barn i Birkenes?

Hvor mange ganger spørsmålet har vært oppe til politisk drøfting de siste tjue-tredve åra, er det vel knapt noen som vet med sikkerhet. Sikkert er det i alle fall at når Birkenes kommune sliter med økonomien, da dukker spørsmålet opp. Og nå er økonomien strammere enn noensinne.

Derfor foreslår kommuneadministrasjonen at barna i de tre grendene skal gå på Birkeland og Valstrand skole fra høsten av. Dette til tross for at Kommunestyret så sent som før jul vedtok at nye førsteklassinger skal begynne på Birkeland, mens elevene som allerede går på Samkom og i Vennesla skal få en overgangsordning så de kan fullføre grunnskolegangen der.

Som ved alle tidligere anledninger, vekker forslaget om å tvinge de såkalte ”Samkom-elevene” til Birkeland sterke reaksjoner blant de berørte elevene og deres foreldre. Foreldrene ønsker naturlig nok ikke at barna deres skal rives ut av sitt vante og trygge miljø og sendes ut på en atskillig lenger skolevei til en ny, og større, skole.

Elevene selv er redde for å miste kontakten med vennene sine. Hele deres sosiale liv er bygd opp rundt skolegangen på Samkom, og når de deltar på organiserte fritidsaktiviteter, så er det ikke på Birkeland, men i Vennesla. Det er med andre ord nok av gode grunner til å la Samkom-elevene fortsette på Samkom og i Vennesla til de har fullført grunnskolen.

Men så er det dette med økonomien, da. Administrasjonen i Birkenes har regnet ut at kommunen vil spare rundt regnet 550.000 kroner i året på å busse elevene til Birkeland framfor å betale skoleavgift til Vennesla kommune. Men; dersom Samkom-elevenes ankomst forårsaker en ekstra klassedeling på Birkeland eller Valstrand vil det koste omtrent like mye. Da går altså vinninga opp i spinninga

Så hva skal politikerne gjøre? I Tjenesteutvalget og Formannskapet sist uke valgte de å utsette hele saken til kommunestyremøtet 8. mai. Da må det fattes en beslutning. Og den bør være av det varige slaget.

KrFs forslag om å flytte kommunegrensa vil løse skolegangsproblematikken for disse tre grendene en gang for alle. Forslaget bør imidlertid komme fra innbyggerne selv, ikke fra politikerne. Dessuten er det statstilskudd og skatteinntekter å tape på å ”hive” skolebarn og skattebetalere ut av kommunen, skal man se kynisk på økonomi.

Et annet alternativ kan være å framforhandle en bindende avtale med Vennesla kommune der både det økonomiske og praktiske er ivaretatt på en måte som er til å leve med for begge kommunene – og innbyggerne.

Det mest ryddige vil imidlertid være å opprettholde kommunestyrevedtaket fra før jul, som sier at nye førsteklassinger skal begynne på skole i egen kommune, mens elever som allerede går i Vennesla får fullføre grunnskolegangen der.

Da får foreldre og barn på Steinsland, Dale og Klepp tid til å innfinne seg med situasjonen samtidig som politikerne holder sine løfter. Og man får en varig løsning som er forutsigbar for beboerne. Så får de som ikke ønsker å gå på skole i Birkenes i framtida søke om å få gå i Vennesla. Det har de all mulighet til.