Fylkesmannen vil ha K5

RÅD: Fylkesmann Stein Ytterdahl (t.v.) ønsker færre kommuner på Sørlandet. Til høyre kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Fylkesmannen foreslår fem kommuner på Sørlandet, og mener Stortinget kan slå sammen K5 allerede nå.

Det kom fram da fylkesmann Stein Ytterdahl la fram sine anbefalinger på Fevik Strand Hotell fredag formiddag.

– Ingen av dagens små distriktskommuner bør fortsette som egen kommune, sier Ytterdahl under konferansen.

Han påpeker at de frivillige prosessene i kommunen ikke har løst reformbehovet, og mener de første skrittene bør vedtas av Stortinget nå.

– Vår mening er at Stortinget kan vedta K5 og sammenslåing av Iveland og Vennesla. Eventuelt ser vi for oss K3 som et første steg, sier han.

Fylkesmannen mener også Lyngdal 2 og Nye Lindesnes 3 kan vedtas nå. Arbeidet med Østre Agder, Setesdal og Lister kan vente til neste stortingsperiode.

Stortinget bestemmer til slutt

– Det er feil å kalle dette en høringskonferanse, men det er en dialogkonferanse. Vi skal levere vår rapport til Stortinget 1. oktober, sier Ytterdahl.

Han påpeker at jobben hans er å gi et konkret råd til Stortinget.

– Fylkesmannen mener ikke så mye, men har fått et oppdrag fra Stortinget om å gjøre en jobb. Vi skal oppsummere de lokale prosessene, og gi et råd om framtidig kommunestruktur, sier han.

Avveiingen mellom fag og lokaldemokrati er Stortingets jobb, sier fylkesmannen, og det er Stortinget som til slutt vil bestemme.

Forutsetninger for rådet

Under konferansen fredag la prosessveileder Dag Petter Sødal fram flere konklusjoner som ligger til grunn for Fylkesmannens råd:

1. Nesten alle kommunene på Sørlandet bør bli større.

2. Pendlingstallene mellom kommunene tilsier byutvidelser.

3. Størrelsen på de interkommunale samarbeid er en indikator på riktig kommunestørrelse.

4. Lokaldemokratiet er godt i de små kommunene. Lokaldemokratiet bør bedres med større kommuner og færre interkommunale samarbeid.

Skuffet ordfører

Ordfører Anders Christiansen (Ap) i Birkenes beklager at Fylkesmannen ikke har tatt hensyn til folkeavstemningene i sine vurderinger. Han ser ikke lyst på en eventuell bruk av tvang.

– Det er ikke sikkert det går særlig greit. Grunnen til at jeg anbefalte K5, var de gode prosessene vi hadde, og det kan vi ikke få dersom vi ikke følger frivillighetslinjen, sier han til Fædrelandsvennen.