Kunstsilopriser på Birkeland

Det er ganske tydelig at tomta objektivt sett ikke er verd 20 millioner kroner.

BIRKENESAVISA MENER: Det er lite som tyder på at Birkenes kommune nettopp har vært på den famøse ROBEK-lista, men det er altså bare drøyt ett år siden kommunens økonomi ble friskmeldt. Neste uke anbefaler rådmannen at politikerne bruker 20 millioner kroner på et tomtekjøp. En anselig sum for en eiendom i Birkenes.

På mange måter er Tveideveien 11 som en indrefilet på Birkeland å regne. Beliggenheten like ved Valtjønn er upåklagelig. Det er kort vei til skole og sentrum, og det er enkelt å se at eiendommen på de riktige hendene har et stort utviklingspotensial.

Likeledes er beliggenheten til Aanesland fabrikker tilsvarende ugunstig, og trebedriftens plassering har mer enn en gang vært gjenstand for diskusjon. Tungtrafikk i et skoleområde, og naboer som er plaget av støy har nærmest vært en naturlig konsekvens når industriformål, boligformål, og skoleformål blir blandet sammen på et lite geografisk område.

Det er derfor gode grunner til at kommunen har gått i forhandlinger med tomteeier om kjøp, og det ligger i utgangspunktet an til en vinn-vinn-situasjon for både kommune og industribedrift. Sistnevnte trenger mer plass, og mer plass er det knapt i området.

Forhandlingsutvalget bestående av tre politikere har neppe hatt noen enkel oppgave når de har forhandlet om skattebetalernes penger. Det er ingen lett oppgave å sette pris på ei tomt, og det blir nå opp til kommunestyret å avgjøre om prisen er spiselig.

Det avgjørende for politikerne må være hva slags merverdi tomta har for kommunen, for det er ganske tydelig at tomta objektivt sett ikke er verd 20 millioner kroner. Av kjøpesummen ønsker kommunen å betale 15 millioner kroner kontant. Resterende fem millioner ligger i ei byttetomt på Tveide næringspark.

Denne tomta er ti dekar stor, og leveres ferdig grovplanert til en kvadratmeterpris på 500 kroner. Skulle samme kvadratmeterpris ligget til grunn ved Valtjønn ville den åtte dekar store industritomta kosta fire millioner kroner.

Hva utgjør så de resterende 16 millionene? Utsikten over Valtjønn? Hvor mye skal kommunen betale for å bli kvitt tungtrafikken? Hvor mye skal kommunen betale for at naboene skal slippe industristøy?

Ordfører Anders Christiansen (Ap) sier at det er svært viktig for kommunen at Aanesland fabrikker forblir i Birkenes. Det er lett å være enig, men det er også farlig å sette en pris på et slikt ønske. Om kommunen har anledning til å subsidiere flytting er en ting, om de bør gjøre det er en annen. En kan lett se for seg andre industribedrifter som ønsker å flytte fra trange tomter på kommunens regning.

Dersom kommunen ønsker å bygge skolebygg i området har tomta en ekstra verdi, men foreløpig foreligger det ingen konkrete planer for hva tomta kan brukes til. Før tomta kan tas i bruk, må bygningene rives. For kommunen har fabrikkbygget dermed en negativ verdi, all tid kommunen ikke skal slå seg opp som flaggstangprodusent.

Situasjonen er ikke ulik den vi ser på Silokaia i Kristiansand, hvor siloen i utgangspunktet har en negativ verdi. Til sammenlikning ønsker Sørlandets kunstmuseum å kjøpe kornsiloen i Kristiansand for 15 millioner kroner. Selve tomta på Silokaia, som inneholder mer enn siloen, er verdsatt til rundt 30 millioner kroner og måler syv dekar.