Mener avtalen er positiv

MASSIVTRE: Det er Ole Morten Vegusdal, kommunestyrepolitiker i Birkenes, som har fått gjennomslag for økt fokus på massivtre i fylkeslaget til Venstre.
POSITIV: Kommunestyrerepresentant for Venstre, Ole Morten Vegusdal, er overrasket over hvor inkluderende intensjonavtalen er for utkanten.

POSITIV: Kommunestyrerepresentant for Venstre, Ole Morten Vegusdal, er overrasket over hvor inkluderende intensjonavtalen er for utkanten.

Venstres Ole Morten Vegusdal er overrasket over hvor positiv intensjonsavtalen for kommunesammenslåing er for utkanten.

– Min umiddelbare respons er at forhandlerne har vært flinke. De har kommet frem til et resultat som innebærer at det er en mulighet for å gjennomføre en sammenslåing, sier Ole Morten Vegusdal, som sitter i kommunestyret for Venstre.

Han vil gjerne bruke våren til å finne ut om Birkenes klarer å stå på egne bein, men mener uansett det er en fordel at det foreligger en plan som lar seg gjennomføre.

– Hvis vi nå finner ut at vi må kutte så mye, og gjøre så mye rokkeringer at det ikke går, da er det greit at vi kan inngå i et større fellesskap uten at innbyggerne lider av det, sier han.

Vegusdal mener nemlig løsningene som skisseres med tanke på lokaldemokrati og nærhet til tjenester er gode.

– Det som overrasker meg mest er hvor positiv avtalen er for periferien, og hvor mye den legger opp til at folk skal høres. Riktignok har det kommet noe kritikk på akkurat dette, men jeg mener det kan være en klok start for å komme i gang, sier han.

 

Les mer om hva Vegusdal og andre politikere mener om avtalen i Birkenes Avisa på papir!