Vurderer utfylling

UTVIKLING: Kommunalsjef Halvor Nes.

Arbeider med barnehagetomt i Idrettsparken.

– Vi arbeider med en barnehagetomt helt sør i Idrettsparken. Det har vært folk ute fra naturmuseet for å kartlegge om det er ting som gjør at vi må stoppe opp, men det er det ikke. De har kartlagt rødlistearter, svartelistearter og naturtyper, sier kommunalsjef Halvor Nes.

Undersøkelsen har påvist ask i området, og ettersom den er klassifisert som sårbar, har trærne krav på en viss beskyttelse. Nes påpeker at dette ikke hindrer arbeidet. I forbindelse med barnehagetomta ser også kommunen på muligheten for å fylle ut dalen hvor Grødebekken renner.

– De arealene som eventuelt blir fylt ut skal ikke brukes som byggegrunn. Det blir en stor prosess, hvor naboene selvsagt må involveres. Om bekken faktisk skal legges i rør, blir opp til kommunestyret å bestemme seinere, sier Nes.

Planutvalgets medlemmer, som ble orientert om saken onsdag, er ikke utelukkende positive til en utfylling av dalen. Varaordførere Anne Kari Birkeland (KrF) er blant dem som i utgangspunktet ønsker å beholde Grødebekken som en grønn korridor sammen med Møllebekken.

– Slike vurderinger er det dere politikere som gjør, men det kan også tenkes at de utfylte arealene fortsatt vil være en grønn korridor, sier Nes.