Fortsatt skeptisk til K5

«Storkommune tar form!», «Har laget foreløpig sammenslåingsavtale!», «Ser bildet av ny storkommune!». Er Birkenes på vei til å bli en del av Kristiansand kommune? Det er lett å få det inntrykket når en leser vinklingen på mediedekningen som er for tiden!

LESERBREV: Arbeiderpartiet har vært og er skeptisk til reformen. Det har vi gått til valg på og det står vi for. Samtidig står ordføreren vår frem i media og sier at det er god steming i K5-forhandlingene. Det er lett å bli forvirret.

Det er ikke en enkel øvelse å bidra profesjonelt og ryddig inn i en prosess der en i utgangspunktet er så skeptisk, men mandatet som springer ut fra kommunestyret er helt tydelig; Forpliktelsene ligger i å forhandle frem en så god avtale som mulig, for så å ta standpunkt.

Ja, det er god stemning i forhandlingene med K5. Det hadde ikke treng å være det. Det er ingen forutsetning for et godt resultat og det kunne like gjerne ikke vært det. At det er god stemning er hyggelig nok og gjør alt litt lettere, men det er helt uvesentlig. Det eneste som teller er resultatet.

Det er resultatet av forhandlingene politikere og innbyggerene i Birkenes skal ta stilling til.

Birkenes Arbeiderparti har tidligere sagt at vi skal ruste Birkenes for fremtiden; Et Bærekraftig Birkenes var og er slagordet for denne perioden. Vi har sagt at i denne prosessen skal økonomi ikke telle. Men nå vet vi mer:

  • Vi må spare inn 15 millioner i året.
  • Det nye inntekstsystemet er ute på høring og det ser ut til at små kommuner som ligger nærme store sentra får mindre.

Vi er redd for at gammel moro og Regjeringen i sum kan tvinge oss inn i en kommunereform.

Det er et intensivt program som ligger forran oss nå. Intensjonsavtalen som det forhandles over nå skal vedtaes eller forkastes i mars. Hvis en velger å gå videre skal innbyggerne høres i april/mai og avtalen vedtaes eller forkastes i juni. Forslaget til avtale ligger på kommunes nettside og denne avtalen skal også drøftes på et ekstra kommunestyremøte 21. januar.Vi oppfordrer alle om å lese den og engasjere seg.

Birkenes Arbeiderparti fortsetter å være skeptisk til kommunesammenslåing. Vi fortsetter å være skeptisk til det varslede inntekstystemet som straffer kommuner som ønsker å satse videre selv. Vi fortsetter å sette lokaldemokrati og vår egenart her i Birkenes høyt. Samtidig fortsetter ordføreren og de øvrige medlemmene i forhandlingstemaet så godt de kan.

Ordføreren stiller seg forøvrig til disposisjon for lag og foreninger som ønsker informasjon om K5, forhandlingene og eventuell sammenslåing. Det er bare å ta kontakt.

 

Birkenes Arbeiderparti,

Håkon Reiersen

Politisk rådgiver

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!