Stor vilje for leirskole

ENIGE: Tjenesteutvalget var mandag samstemte. De ønsker fortsatt leirskole på 7. trinn. KrFs Petter Ross (t.v.) er skeptisk, men stemte sammen med resten av utvalget for leirskole.

Politikerne er rimelig samstemte. De ønsker leirskole for 7. trinn. Men er det plass i herberget?

– Jeg vet ikke hvilken hatt jeg har på i dag. Er det som ansatt i skoleverket, som mor eller som tidligere bruker av leirskolen? Jeg skal forsøke å være politiker. Leirskolen betyr utrolig mye for dem som nettopp har kommet hjem fra tur, sier Vibeke Tobiassen (Ap).

I fjor ble leirskolen reddet med et nødskrik etter store protester fra elevene. Politikerne kuttet bevilgningene gjennom prosjekt balanse, men snudde på slutten av året, og sikret leirskole inneværende år. Neste år er det i utgangspunktet ikke midler til leirskole.

– Greit. Leirskole er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, men skolen er lovpålagt, og leirskolen bidrar på utrolig mange måter til å gjøre skolen bedre med tanke på helse, trivsel og læring, sier hun.

Vedtar leirskole

Under tjenesteutvalgets møte mandag fremmer Arbeiderpartiet et forslag om at leirskolen slik den er kjent i dag skal bestå. Forslaget får bred støtte blant politikerne, og vedtas.

– Vi har høy eiendomsskatt, og gikk 15 millioner kroner i pluss i fjor. Det er spesielt å skulle kutte leirskolen, og jeg støtter derfor Arbeiderpartiet fullt ut, sier Martin Konstali (Frp).

Høyres representant hadde egentlig skrevet et eget forslag, men dropper det. Partiet støtter forslaget om å opprettholde leirskolen, og det gjør også Venstre.

– Dette er en investering for framtida. Elevene lærer mye på leirskole, men det er likevel det sosiale og båndene som knyttes som er viktigst, sier Mariane Sønju Hagestad (V).

Splittet KrF

Det er kun blant Kristelig Folkepartis representanter saken splitter partiet i tjenesteutvalget. Petter Ross er skeptisk til leirskole, mens Signy Aas Andreassen vil kjempe for tilbudet.

– Jeg er enig i alt det fine som blir sagt om leirskole, men det er ikke et lovpålagt tilbud. Overskuddet kommunen fikk i 2016 kan ikke garanteres for 2017, og da blir det et spørsmål om hvor lettvinte vi kan være med tanke på prosjekt balanse, sier Ross.

Han tror en diskusjon om eiendomsskatt ligger i nær framtid, og synes det er vanskelig å gå inn for et uendret leirskoletilbud til elevene i Birkenesskolen.

– Vi får tilskudd fra staten til leirskole, og jeg synes kanskje vi kan gå inn med like mye selv, og lage en leirskole for det beløpet. Da er vi romslige, og lojale mot prosjekt balanse, sier han.

160.000 kroner

Partifelle Andreassen er uenig. Hun mener det er en smålig liten fillesak å kutte i leirskoletilbudet.

– Dette er ikke nok penger til å lage et så stort leven ut av. Vi må være glade for at barna påvirket oss til å snu, slår hun fast.

Oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen avviser at kommunen kan lage en leirskole dersom rammene i Ross sitt forslag ligger til grunn. Han fremme heller ikke noe formelt forslag i saken.

– Kostnaden for leirskole er rundt 160.000 kroner etter tilskudd fra staten. Det dekker ikke skyss til og fra leirskolen, eller betaling for lærerne som blir med. Vi kan ikke lage leirskole med det tilskuddet vi får av staten, sier hun.

Ikke plass

I begynnelsen av april forsøkte Birkenes kommune å reservere en plass til neste års 7. trinn på Kystleirskolen Tvedestrand. I en epost til leirstedet skriver fagutvikler utdanning Øyvind Mellem at det er et sterkt politisk ønske å få arrangert leirskole også i framtida.

– Det vil kunne bli aktuelt å inngå avtale for flere år framover. Kommunestyret vil også kunne komme med krav om at det skal innhentes flere konkurrerende tilbud fra andre leirskoler, skriver Mellem.

Han påpeker at Birkenes ønsker å sende elevene avgårde så seint som mulig på vårsemesteret. Svaret er sannsynligvis ikke det verken Mellem, politikere, foreldre eller elever hadde håpet på.

– De fleste bestillinger ved Kystleirskolen Tvedestrand blir gjort tre til seks år før leirskolebesøk. Sent på våren 2018 har vi enkelte uker ledig plass for små grupper. Birkenes kommer alltid med store grupper, skriver Olaf Trysnes ved leirskolen.

Våren 2019 og 2020 har derimot leirskolen ledig plass i uke 24.