Vil gi hjort til sykehjem

VIL SERVERE: Martin Konstali (Frp) vil gjerne servere hjortekjøtt på sykehjemmet, men stemmer for at bonden skal få lov å felle fem hjort og beholde kjøttet selv. Til høyre Mariane Sønju Hagestad (V).

VIL SERVERE: Martin Konstali (Frp) vil gjerne servere hjortekjøtt på sykehjemmet, men stemmer for at bonden skal få lov å felle fem hjort og beholde kjøttet selv. Til høyre Mariane Sønju Hagestad (V).

En bonde i Vegusdal får skyte hjort som beiter på jordet. Politiker vil gi servere kjøttet på sykehjemmet.

– Dersom kjøttet hadde gått til sykehjemmet ville det vært enklere å si ja til dette. Hvem skal skyte hjorten, og hvem får egentlig kjøttet, spør Martin Konstali (Frp) i tjenesteutvalget mandag.

Han har på forhånd fått sin habilitet vurdert, ettersom han har arbeidet som avløser hos bonden som søker skadefellingstillatelse til hjort på Retterholt. Utvalget mener han er habil.

– Vi har ikke noen avklaring på akkurat det spørsmålet, men det normale er nok at kjøttet tilfaller skytteren, sier teknisk leder Halvor Nes i kommunen.

Forurenser surfôret

Bonden i Vegusdal har ifølge sakspapirene lenge vært plaget med en hjortebestand. Dyrene både forsyner seg av gresset på enga, og avføringen deres skaper problemer for surfôret. Både Tine og Felleskjøpet har uttalt seg om de ulempene hjort på jordet medfører.

– Vilkårene for skadefelling er ikke til stede. Der er blant annet ikke forsøkt avbøtende tiltak, som for eksempel å gjerde ute hjorten, sier Nes.

I tillegg påpeker administrasjonen i kommunen at bonden ikke er medlem av et jaktlag, og at det er skutt færre hjort i området de siste åra enn kvota tilsier.

Politikerne i tjenesteutvalget ser annerledes på saken enn administrasjonen og tillater felling.

 

Les mer om saken i Birkenes Avisa på papir!