Tatt til orientering

Vindkraftavtalen mellom Eon og kommunen ble mandag tatt til orientering.

Ettersom KS-advokat Erna Larsens juridiske råd ikke er innarbeidet i avtalene, var det lite tjenesteutvalget mandag kunne gjøre. Etter forslag fra Peter Ross (KrF) tok utvalget avtalen til orientering. Noe forslag om å utsette saken i påvente av en ferdig avtale kom aldri på tale.

– Dersom man blir ferdig med den justerte avtalen i tide for kommunestyret, regner jeg ikke med at vi får den nye avtalen til behandling, sier Ross.

Onsdag samles styringsgruppa som arbeider med avtalen, og samme dag samles formannskapet. Også her skal avtalen i utgangspunktet behandles. Til tross for at avtalen ikke er spikret, luftet politikerne i tjenesteutvalget noen tanker.

– Alt om de avbøtende tiltakene er veldig vagt, og dette har advokaten sagt mye om. De treffer heller ikke dem som blir direkte berørt, sier Geir Colbjørnsen (KrF).

Ivar Aanesland (H) stusser på at avtalen kommer til politisk behandling når den ikke er ferdig, mens Ross kunne tenke seg å omfordele pengene som ligger inne i avtalen.

– Ville det ikke vært bedre om pengene ble lagt i en dobbelt så stor pott, som kunne komme menneskene som ble berørt til gode, spør han, uten å få svar.

I dagens avtaletekst er det foreslått 2,5 millioner kroner til avbøtende tiltak på Senumstad, mens det er foreslått flere millioner til andre kompenserende tiltak i kommunen.