Svar til doktor Vinnvind

I Birkenesavisa den 25.01.2017 har Vinnvind innlegg der de diagnotiserer oss, som er bekymret for de ulemper vindmøller kan føre med seg.

LESERBREV: Dere påstår at innbyggere i Søre Herefoss og Senumstad har fått Fonofobi, og at vi tenker oss syke angående støy. Og dere har også beskrevet behandling: Adferdsterapi.

Skal dette inn som et avbøtende tiltak? Vi er veldig skuffet over en slik betegnelse av naboer og sambygdinger.

Dere beskriver også riksveien som går i dalen. Den hører mange av oss lite til, og den visste vi var der når vi bosatte oss.

Vi bekymrer oss av lyd støy av vindmøller, det er riktig.

Men det er blant annet på grunn av det Farsundsordfører Arnt Abrahamsen (Ap) uttaler til Lillesandsposten 21.10.2016: Vindkraftparken i Lista ville aldri blitt bygd om de visste det de vet i dag.

Støyen fra vindmøllene er plagsom, det er det ingen diskusjon om. Flere familier har valgt å flytte, på grunn av støyen.

Dette forklarer vel for Vinnvind, våre bekymringer.

Jeg kunne ha tatt igjen med samme mynt og ment at Vinnvind kun tenker egen økonomisk vinning, og bryr seg katta om de berørte naboene men det gjør jeg ikke.

Jeg skjønner at Vinnvind har tatt på seg legefrakken, og forsøkt å diagnostisere innbyggerne i Søre Herefoss og Senumstad.

Dette er respektløst og komisk.

 

Nils Børre Kylland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!