Spytter inn 3,5 millioner

SIGNERTE AVTALE: Nils Gunnar Kylland, Geir Colbjørnsen (KrF), ordfører Anders Christiansen (Ap), Per Erik Stoveland og Nils Terje Helleland. Bildet er fra mars 2017 da grunneierne la en avtale på bordet for å bidra med midler til støyreduserende tiltak for berørte beboere.

Grunneierne på Bjelkeberg og Oddeheia gir millionbeløp til støytiltak.

I et brev til kommunen, levert ordfører Anders Christiansen (Ap) i går, kommer det fram at grunneierne som får leieinntekter av et eventuell vindkraftverk i kommunen, vil gjøre sitt for å bøte på eventuelle støyplager som følge av vindkraftverket.

– Grunneierne på Bjelkeberg og Oddeheia ønsker å bidra med ytterligere midler til støyreduserende tiltak for berørte beboere, skriver Per Erik Stoveland i en e-post til Birkenesavisa.

I forslaget til avtale mellom kommunen og Eon stiller energigiganten maksimum 3,5 millioner kroner til rådighet for å avbøte ulemper for berørte naboer. Med bidraget fra grunneierne, dobles nå dette beløpet.

– Grunneierne oppfordrer Birkenes kommune til å bidra med samme beløp til samme formål, der midlene tilføres fra eiendomsskatten Birkenes kommune får fra vindkraftverket, uten at dette er en betingelse for bidraget fra grunneierne, skriver Stoveland.

Han understreker at bidraget fra grunneierne følger de samme forutsetninger som bidraget fra Eon, og som er avtalefestet i avtalen mellom kommunen og Eon. Grunneierne stiller beløpet til rådighet i tre år etter vindkraftverket er i full produksjon.

– For oss grunneiere er det ikke noe gunstig om det skulle vise seg å bli støyplager fra vindkraftverket, og vi selv bor jo midt oppi dette området. Dersom bidraget fra Eon ikke er tilstrekkelig, ønsker vi å stille 3,5 millioner kroner til dispensasjon, sier Stoveland til Birkenesavisa.

I kveld kommer vindkraftsaken i sin helhet opp for endelig behandling i kommunestyret.