Takk for 18 fantastiske år

TAKKER: Mottaksleder ved Sana Birkeland takker bygda for romslighet og raushet gjennom 18 år.

Torsdag lukket Sana dørene på Birkeland etter 18 år med drift. Mottaksleder Grethe Loe trekker fram Birkeland som en ressursbygd.

– Det har vært ukomplisert å drive asylmottak på Birkeland, sier Grethe Loe.

Mottakslederen har arbeidet på Sana Birkeland siden starten i 1999. Hun takker kommunen, politikere, lag, foreninger og enkeltpersoner for et godt samarbeid, og ikke minst at de har bidratt til at asylsøkerne i stor grad har trivdes og blitt integrert i lokalsamfunnet.

Inkluderende bygd

– Det har blitt knyttet mange bånd. Fotballgruppa har virkelig vært gode på inkludering. Barna på mottaket har fått leksehjelp av enkeltpersoner. Flyktningsykepleieren har gjort en fantastisk jobb. En rekke personer kan trekkes fram, men kort sagt er Birkeland en ressursbygd å drive mottak på, sier Loe.

De siste tre månedene har vært travle for de ansatte. Asylsøkere har blitt overført til andre mottak, hovedsakelig på Sørlandet. 26 boenheter har blitt vasket ut av og overlevert. Torsdag 11. mai lukket Sana dørene, etter 18 år med drift.

– Det er klart det er litt rart. Et langt kapitel avsluttes. Vi er åtte ansatte, og tre av oss har vært her siden starten. Noen har fått nye jobber, mens andre er på jobbsøking, forteller hun.

Stor reduksjon

Da Sana i februar fikk beskjeden fra UDI om at de måtte legge ned mottaket på Birkeland, var det 130 asylsøkere på Birkeland. I fjor drev Sana 16 mottak, til sommeren er det fire igjen.

– Vi har jo sett de politiske føringene, så det kom ikke som noe stort sjokk heller. Når det er sagt har vi overlevd 14 runder med nedleggelser gjennom årene, og da UDIs regiondirektør var innom oss med blomster sa han at det var med tårer de la ned på Birkeland, forteller mottakslederen.

Sana Birkeland var også Norges første desentraliserte mottak. Loe trekker fram at rasisme så å si har vært fraværende på Birkeland.

– Jeg tror det har mye med romslighet og raushet å gjøre. Asylsøkerne har blitt en naturlig del av lokalsamfunnet. Bygda har virkelig tatt samfunnsansvaret på alvor når det gjelder integrering, sier hun.

Tilbakemeldingene mottakslederen har fått fra flyktninger som har blitt overført til andre mottak går på at de trivdes godt på Birkeland.

– Jeg tror de har fått med seg noe verdifullt på veien, forteller Loe.

Nå er Loes bønn at innbyggerne fortsetter å ta vare på flyktningene som er igjen på Birkeland.

– Ta dem med på dugnad, gjør det lille ekstra. Selv om de har fått opphold er integrering fortsatt kjempeviktig, påpeker hun.