Vil ikke flagge

I det politiske miljøet i Birkenes har flere ivret for å heise regnbueflagget foran kommunehuset i anledning arrangementet «Skeive Sørlandsdager» i Kristiansand 23.-27. august. Det ville være en uklok og overilt handling.

LESERBREV: Foran offentlige bygg er det naturlig at flaggstengene er forbeholdt det offisielle norske flagget. Gjennom året har vi faste flaggdager hvor vi som nasjon markerer høytidsdager som forener oss. Dessuten åpner ikke loven for å heise alternative flagg foran kommunale bygninger. Jeg ønsker ikke en utglidning på dette området, hvor ordførere og andre politikere står fritt til å bestemme merkedager, formål eller type flagg.

For meg står regnbueflagget som et symbol på homo-bevegelsen. Det er en bevegelse som har sin berettigelse, og som har en naturlig plass i det norske samfunnet. Likevel mener jeg det er feil å framheve én bevegelse foran andre som også bidrar til det norske samfunnet.

Eksempler kan være arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen eller det muslimske samfunnet i Norge. Alle disse er grupper som har møtt eller møter forskjellsbehandling og urettferdighet i landet vårt. Likevel heiser vi ikke ulike flagg for disse gruppene.

Vi samles under det norske flagget. For meg er nettopp flagget et symbol på de verdiene vi står sammen om: frihet, likeverd, samhold og gjensidig respekt. Disse verdiene står fast selv om samfunnet vårt blir gradvis mer mangfoldig.

La oss derfor fylke oss under det norske flagget og de verdier det står for. Det er ikke behov for nye merker og logoer. I stedet må vi stå sammen og bygge en felles norsk kultur som er preget av toleranse, respekt og åpenhet for mangfold. Dette blir vi minnet om hver gang vi heiser det norske flagget.

 

Torbjørn Bjorvatn

Kommunestyrerepresentant (KrF)

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!