Mener Birkenes er strengere

NEI: Per Erik Tunsve bruker elektrisk rullestol til å komme seg rundt på Strøget. Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede får han nå avslag på.

Flere bevegelseshemmede får ikke parkeringstillatelse. Fellesrådet ber om en redegjørelse.

– Jeg har helt klart et inntrykk av at Birkenes kommune behandler slike søknader strengere enn andre steder. Det er mange med meg som har fått avslag på fornying av parkeringstillatelse, sier Per Erik Tunsve til Birkenesavisa.

Tidligere i år skrev vi om Einar Topland som ser seg nødt til å klage sin sak inn for Sivilombudsmannen, etter å ha fått avslag på sin fornyelse av parkeringstillatelsen for bevegelseshemmede. Nå viser det seg at Toplands tilfelle er langt fra unikt.

– I mange, mange år har jeg hatt en slik parkeringstillatelse. Den ble først utstedt i Fredrikstad og er fornyet flere ganger. I fjor skulle jeg for første gang fornye tillatelsen her i Birkenes, og da ble det jammen meg avslag, sier Tunsve.

Flest får avslag

Han har parkert den elektriske rullestolen utenfor Birkenesavisa på Strøget. Det regner, men han klarer seg, for han har også pakket med seg paraply. Dermed blir den en hånd på rattet, og en hånd på paraplyen. Fornøyd med kommunens behandling er han derimot ikke.

– Det er klart man må være strenge når man behandler slike søknader, men man må også være rettferdige. Det er åpenbart mennesker her i Birkenes som har behov, men ikke for lov å parkere der de har behov, sier han.

Birkenesavisa har bedt kommunen en oversikt over hvor mange som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Den viser at kommunen i løpet av 2016 behandlet 23 søknader. Av disse ble 16 søknader avslått. Totalt syv påklaget vedtaket. Fire klagesaker førte fram ved administrativ behandling, mens tre gikk videre til kommunens klageutvalg. Der fikk ingen fullt medhold.

Fellesrådet på saken

Mandag 12. juni diskuterte fellesrådet for eldre og funksjonshemmede i Birkenes saken. Et enstemmig råd synes det er merkelig at Einar Topland ikke har fått innvilget parkeringstillatelse.

– Sånn som det står i forskriftene skal det være et vilkår om at man skal ha behov for parkeringslettelser til jobb, bosted eller andre aktiviteter. Det har Topland, og han har også fått legeerklæring. Når man legger det til grunn synes et enstemmig utvalg at saken er underlig, sier leder Karl Johan Tveiten til Birkenesavisa.

Det er to ting fellesrådet reagerer på. Det ene er det konkrete avslaget til Topland, det andre er kommunens behandling og rutiner av rundt andre som søker om en slik parkeringstillatelse.

– Vi stiller oss spørrende til hvordan disse sakene behandles i Birkenes, og det ønsker vi en redegjørelse rundt, sier Tveiten.

Krevende saker

I løpet av fjoråret gikk altså tre saker videre helt til topps, til kommunens klageutvalg. Det ledes av ordfører Anders Christiansen (Ap). Han er åpen om at sakene er vanskelige.

– Dette er krevende saker, for du griper inn i folks hverdag. Det er særlig inngripende overfor de som opplever en innstramming, for det er jo mange som har hatt parkeringstillatelse i mange år, sier han, og legger til:

– I regelverket har det ikke kommet noen innstramming, men reglene har nok ikke vært fulgt så sterkt tidligere.

– Mange opplever det som uforståelig at de ikke får ny tillatelse, kan du forstå deres reaksjon?

– Ja, det har jeg ingen problemer med, for det er sjeldent noen sitter på alle de rette svarene. Generelt i samfunnet finnes det regler jeg er uenige med, og da er det lett å forstå en slik reaksjon, sier Christiansen til Birkenesavisa.

Skjerper kravene

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, men denne trådde i kraft først 1. januar 2017, og påvirker således ikke sakene fra 2016.

I forbindelse med ny forskrift er det utarbeidet et nytt søknadsskjema, og et nytt skjema for legeerklæring. Endringen omtales som en skjerping av kravene for å få parkeringstillatelse. Det skal også opprettes et sentralt register over alle tillatelser. Vegdirektoratet er ansvarlig for å opprette registeret innen 1. januar 2018.