Reagerer på nazi-propaganda

REAGERER: Kjell Skråvik reagerer sterkt på det han mener er nazistisk propaganda. – Dette er ny politikk til det verre, slår han fast.

Aktivister har spredt sitt budskap på Birkeland.

– Jeg trodde ikke denne typen meninger eksisterte lenger. De snakker om at Holocaust aldri skjedde, og at alle jøder bør sendes til Madagaskar, sier Kjell Skråvik.

Tidligere denne måneden fikk han et flygeblad fra organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i postkassa. Ifølge organisasjonens nettside har en lokal gruppering utført såkalt aktivisme på Birkeland. Det vil si at de har spredt sitt budskap både med ord og skrift.

– Først var jeg nysgjerrig, men så leste jeg baksida av flygebladet og syntes det var veldig rart. Når jeg sjekket nettsida ble jeg sjokkert. Folk må få vite at mennesker med slike meninger opererer på Birkeland, sier Skråvik til Birkenes Avisa.

I en tipunktsliste på flygebladet proklamerer organisasjonen sin politikk. I første punkt slår de fast at de ønsker en umiddelbar stans av masseinnvandringen, og sende flertallet av ikke etniske nordeuropeere ut av landet.

Mener det er skumle strømninger

I punkt to slår de fast at de vil bekjempe den globale sionistiske eliten med alle tilgjengelige midler. En elite de mener økonomisk og militært har okkupert større deler av verden.

– Det er jo lettere å ramse opp de som får bli i Norge, enn de som sendes ut. Dette er skumle strømninger, og jeg undres om det finnes slike miljøer på Birkeland. Egentlig er det irriterende at de bruker min postkasse til å dumpe slikt søppel, for dette er jo så fjernt fra mine ideologiske idealer som det går an å komme, sier Skråvik.

Han legger ikke skjul på at han har stått på lista til Arbeiderpartiet ved lokalvalg, og har sitt politiske ståsted der. Skråvik mener flygebladet er på grensa til hva man bør tolerere under ytringsfriheten.

– Dette er oppfordring til kriminalitet. Det å oppfordre til nazisme kan ikke beskyttes av ytringsfriheten, sier Skråvik.

Hos Den nordiske motstandsbevegelsen møtes birkenesingens kritikk med liten forståelse.

– Vedkommende er ikke bare en meningsmotstander, men også en motstander av fundamentale demokratiske rettigheter som menings- og ytringsfrihet. Han ønsker jo å kriminalisere holdninger og ytringer han er uenig med, skriver Jan-C. Pedersen i en epost til Birkenes Avisa.

Han ønsker ikke å si noe om organisasjonen har etablert seg på Birkeland, eller om de har ambisjoner om å gjøre så i framtida. Pedersen hevder derimot at organisasjonen er i sterk vekst i hele Norden.

– Majoriteten av tilbakemeldingene vi får etter slike aksjoner er positive, skriver han.

Propaganda over hele Sørlandet

Ifølge egen nettside har den samme lokale grupperinga som delte ut flygeblader på Birkeland, gjort det samme i Vennesla, Mandal, Søgne og flere plasser i Kristiansand så langt i august. I begynnelsen av måneden hang de også opp propaganda i Marker kommune, på grensa til Sverige.

– Ingenting i flygebladet tyder på at dette er et politisk parti eller en politisk bevegelse. Dette er ny politikk til det verre, og jeg synes det bær være større åpenhet rundt hvem som ønsker å innføre denne nye politikken, sier Skråvik.

Pedersen er uenig, og stiller seg uforstående til problemstillinga. Han mener organisasjonen har offentlige ledere, talsmenn, aktivister og sympatisører. At enkelte medlemmer velger å være anonyme har han også respekt for. På spørsmål om han opplever å bli tatt seriøst, med organisasjonens radikale politikk, svarer han slik:

– Problemene Norden og det nordiske folket står overfor krever en radikal politikk. Kun Motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen har de helhetsløsninger som er nødvendig for å løse de utfordringer og problemer vi står overfor. Stadig flere mennesker innser dette, og søker seg derfor til oss for å gjøre sin plikt i kampen for vårt folks overlevelse og frihet.

Skråvik på sin side akter å ta saken opp med lensmannen, selv om han antar den blir henlagt.

– For denne typen mennesker er kanskje all PR god PR, men jeg folk har krav på å vite hva som foregår, ikke minst for å avdekke om dette har et lokalt utspring, sier Skråvik.

Den nordiske motstandsbevegelsen har avdelinger i alle de fire nordiske landene, og har sitt utspring fra Sverige hvor de går under navnet Nordfront, et navn som aktivistene på Sørlandet tidligere også har markedsført seg under. Ifølge en avhopper fra den finske avdelinga, Esa Henrik Holappa, teller organisasjonen rundt 150 til 200 aktive medlemmer i Norden.

Opplever nyrekruttering

Til NRK forteller Holappa at det er mellom 10 og 20 aktive medlemmer i Norge. Han forlot organisasjonen i 2014, etter å ha omfavnet nasjonalisme som 17-åring.

– Jeg var veldig radikal, jeg deltok i den nynazistiske revolusjonen, og jeg omfavnet Hitlers tanker om rasehat. Tanken bak er at de såkalte hvite nasjonalistene, eller nynazistene, må kjempe imot den såkalte påtvungne innvandringen i Europa, sier Holappa i et intervju til NRK tidligere i år.

Det er en oppfatning i dette miljøet at innvandringen vil føre til folkemord av det europeiske folk, forteller Holappa, og sier han mener Den nordiske motstandsbevegelsen er farlig.

– Både i Finland og Sverige har de vist at de er beredt til å bruke vold om nødvendig, sier han.

Til samme kanal avviser lederen for den norske avdelingen dette. Håkon Forwald sier organisasjonen kun tillater vold i selvforsvar, og at det er et ubestridelig faktum at masseinnvandring kombinert med lave fødselstall vil lede til utryddelse av de europeiske folkene.

Kjetil Stormark og organisasjonen Hate Speech International har vært rådgiver for Holappa i prosessen med å hoppe av Den nordiske motstandsbevegelsen.

– Vi har allerede sett en vesentlig nyrekruttering til disse miljøene som følge av imigrantbølgen til Norge og de andre landene. Det er en frykt for at dette kan forsterkes ytterligere, sier Stormark til NRK.