Kutter 13 millioner

BUDSJETT: Geir Colbjørnsen (KrF), Anders Christiansen (Ap), Kari K. Birkeland og Anne Stapnes.

Partiene forslår små endringer i budsjettet, bortsett fra Frp som kutter 13 millioner kroner.

– Jeg er glad for det budsjettet som er lagt fram av rådmannen. Det går i pluss, og vi følger finansstrategien med tanke på å sette av penger, og betale ned lån. Vi må stå på denne linja, i alle fall til vi er ute av ROBEK-lista, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det eneste endringsforslaget Arbeiderpartiet presenterer under formannskapets møte er å sette av penger til leirskole. Et forslag det allerede er tverrpolitisk enighet om, og som derfor glir gjennom avstemminga mot Torbjørn Bjorvatns (KrF) stemme

– Jeg foreslår å utsette investeringa knyttet til ny barnehage. Jeg har regnet på det, og mener kommunen sparer flere hundretusen kroner i renter. VI er nødt til å tenke på en annen måte nå, for vi har fortsatt et problem som ikke er løst, sier han, og forsetter:

– Lånegjelda er en tikkende bombe for kommunen. Nå klarer vi å balansere nedbetalinga av gamle lån med opptak av nye lån, men det går ikke i lengden.

Han får med knappest mulig margin støtte for forslaget sitt om å utsette låneopptaket i forbindelse med ny barnehage på Birkeland med ett år. Også planlegginga av ny flerbrukshall på Birkeland vil han ha ut av planene.

– Som ansvarlige politikere må vi fokusere på investeringsbehovene og lånebehova. Vi har ikke mulighet til å realisere et slikt prosjekt, men jeg får nok lengre enn resten av partiet, sier han.

Det er Fremskrittspartiet som legger fram det mest omfattende endringsforslaget. De vil kutte over 13 millioner kroner, for å presentere et budsjett uten eiendomsskatt.

– Dette er egentlig bare en kuttliste. Det er fryktelig med den høye eiendomsskatten som nå blir enda høyere, og vi vil kutte den, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Partiet foreslår å kutte blant annet alle kommunens utgifter knyttet til miljøfyrtårn, næringsarbeid (inkludert 120 prosent stilling) og miljøadministrasjon. Det er kun Tveit som støtter kuttforslaget. Når det gjelder Høyres forslag får de i tillegg til egne stemmer, også Tveits stemme.

– Vi ønsker ikke at eiendomsskatten skal øke. Den er blitt kraftig kost, og vi ser på kutt utover prosjekt balanse for å dekke det inn, sier Gunnar Høygilt (H).

Han fremmer også forslag om at både formannskapet og ordføreren skal ha en egen pott penger som de kan dele ut uten politisk behandling. Det forslaget får ikke flertall. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret 15. desember.