Lynet tok vindmåleren

KRAFTIG SMELL: Skadene på instrumentboksen viser at det har vært sterke krefter i sving. (Foto: Olav Heimdal)

NÆRING. På skitur til Vindvann og Storehei 13. mars oppdaget Olav Heimdal at elektronikkskapet på E.ONs vindmålermast på Storehei var fullstendig ramponert. Veggene så ut til å være sprengt opp, og alt av kabler var kuttet tvers av. Mistanken gikk raskt i retning hærverk. Det avkreftes imidlertid av E.ONs prosjektleder Martin Westin, som kan fortelle at skadene ble oppdaget allerede før jul.
– Vi så på målingene at registreringene hadde sluttet. Våre teknikere mener det var et lynnedslag i masta. Det var tydelige tegn på det. Siden har de vært der og fjernet en del av utstyret, forklarer Westin. De siste par ukene har montører vært i sving med å reise vindmålermaster på Oddehei og Bjelkeberg også. I den forbindelse vil målermasta på Storehei bli utstyrt med nye instrumenter.
– Instrumentene er kalibrert til å måle vinden eksakt, og alt var skadet, forteller Westin, som ikke kan si hvor mye skadene koster selskapet. Han kan heller ikke si noe om resultatene av vindmålingene denne vinteren.
– Vi fikk målt fra juli fram til starten av desember. Det er for kort tid til å trekke noen slutninger. Vi har jo heller ikke fått målt på den tiden da det vanligvis er mye vind, i desember, januar og februar. Vi må i alle fall ha ett år med målinger på alle mastene før vi kan si noe sikkert, opplyser prosjektlederen. Det tyske storkonsernets interesse for å bygge ut Storehei, Oddehei og Bjelkeberg skal fortsatt være stor.
– Ja, vi jobber videre med prosjektet, det er ingen endringer i prioriteringene. Det er spennende, nå venter vi på tilbakemelding fra NVE, sier prosjektleder Martin Westin.