Vil nekte ungdom talerett

SIER NEI: Mariane Hagestad (V) vil ikke gi leder av ungdomsrådet tale- og forslagsrett i kommunestyret. Hun får støtte av Martin Konstali (Frp).

Venstre-politiker reagerer kraftig på forslag om at ungdomsrådet skal ha talerett i kommunestyret.

– Det er ikke mange andre enn de som er valgt inn i kommunestyret som har forslags- og talerett. Hvorfor i all verden skal en leder av ungdomsrådet ha en slik rett, spør Mariane Hagestad (V).

Barneombudet mener alle kommuner bør ha et ungdomsråd, og nå foreslår oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen at Birkenes får sitt. Siden barn og unges kommunestyre (BUKS) ble nedlagt har ikke barn og unge hatt en tilsvarende plattform for å fremme sine saker.

Øvelse i demokrati

Tjenesteutvalget gikk mandag inn for å etablere et ungdomsråd, men et mindretall i utvalget ønsker ikke at ungdomsrådets leder skal ha tale- og forlagsrett i kommunestyret.

– Jeg er så uenig i at de skal ha slike rettigheter, at jeg blir nødt til å stemme mot hele saken. Sakene som kommer fra ungdomsrådet skal absolutt tas på alvor, men jeg kan ikke godta dette, sier Hagestad.

Hun sier ja til opprettelsen av et ungdomsråd, men fremmer forslag om å nekte ungdomsrådets leder talerett i kommunestyret. Det forslaget får kun støtte av Fremskrittspartiets Martin Konstali.

– Det er spenstig med tale- og forslagsrett, men vi ønsker å ta ungdommen på alvor. Skal vi ha et råd bør rådet ha påvirkningskraft, og dette blir en øvelse i demokrati, sier Knutsen.

Reel innflytelse

Kommunalsjefen får støtte av det store flertallet. Toril Espegren (KrF) viser til det store engasjementet blant barn og unge når kommunestyret kuttet i budsjettet til leirskolen.

– Ungdom må se at det nytter å engasjere seg og sloss. Vi må ikke vedta et skinndemokrati, og ungdommen må ha en reel innflytelse slik at sakene er verd å sloss for. De er framtida, og må ha en form for innflytelse, sier hun.

Til kommunestyret

Ivar Aanesland (H) tror ikke en tale- og forslagsrett vil by på problemer for kommunestyret.

– Det er viktig at ungdommen har tale- og forslagsrett. Vil de først engasjere seg er det viktig har de gis muligheter til det, og det er jo et problem hos alle politiske partier å rekruttere ungdom, sier han.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Halvor Nes, påpeker i tjenesteutvalgets møte at kommunestyret må endre sitt reglement dersom leder av ungdomsrådet skal få tale- og forslagsrett. Saken om ungdomsrådet ble behandlet i formannskapet tirsdag, og skal opp i  kommunestyret neste uke.