Ingen støtte til konsert

Ingen politikere protesterte på forslaget om å ikke støtte Gummibåtfestivalen.

I år som i fjor søker Gummibåtfestivalen om kommunal støtte til å arrangere en gratiskonsert ved Mollestadbrua, det planlegges også et arrangement lignende Ta sjansen på stedet. Mens festivalen i fjor fikk 10.000 kommunale kroner av politikerne, sa tjenesteutvalget mandag nei til søknaden.

– Det vurderes som veldig positivt at unge i Birkenes står på og arrangerer en festival til glede for mange unge. Mange unge fra både Birkenes og andre steder deltar på festivalen. Det er viktig at det skjer noe i bygda, og denne festivalen bidrar i aller høyeste grad til aktivitet på sommerstid, skriver saksbehandler Wenche Flaa Eieland til politikerne i saksdokumentene.

Til tross for det mener administrasjonen at kommunens ruspolitiske handlingsplan er til hinder for å støtte festivalen. Gummibåtfestivalen har nemlig fått skjenkebevilling, og kommunen kan dermed ikke sponse arrangementet.

– Etter en helhetlig vurdering har administrasjonen imidlertid i år konkludert med at selv om arrangementet er flyttet til Mollestadbrua er det en del av totalarrangementet med alkoholservering som del av sitt konsept. Selv om festivalen og gratiskonserten er et positivt tiltak, vektlegges vedtatte ruspolitiske retningslinjer og det foreslås derfor ingen bevilgning til Gummibåtfestivalen, skriver Eieland.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!