Krever jernbane

VIGE: Slik kan en havn i Vige i Kristiansand bli. Politikerne i Birkenes vil ha jernbane til havna. FOTO: RAMBØLL

Birkenes-politikerne vil ha jernbane på plass før Kristiansand får flytte havna.

– Dette er en het potent enkelte steder, men mitt syn er at vi må sikre at jernbanen ikke blir svekka, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det er i så fall en spesielt kostbar het potet. Det anslås at en jernbanetilknytning til den planlagte havna i Vige øst for Kristiansand sentrum vil koste to milliarder kroner.

– Jeg synes det er ganske drøyt å bruke to milliarder kroner på jernbane, bare fordi en havn skal flyttes. Kanskje de heller burde la være. Jeg vil foreslå at vi legger til et krav om at andre samferdselsprosjekt ikke skal bli skadelidende, sier Anders Topland (Sp).

Han får et enstemmig planutvalg med seg på det forslaget. Planutvalget går også enstemmig inn for administrasjonens forslag til høringsuttalelse, som slår fast at jernbane må på plass før havna kan flyttes fra dagens lokasjon vest i Kristiansand sentrum.

– Som Venstremann har jeg forståelse for at det bankes gjennom et jernbanespor til havna, men her snakker vi om et havneløft som får konsekvenser for hele regionen. Da synes ikke jeg vi skal stikke kjepper i hjula for at havna kan realiseres kjapt, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Han stemmer likevel med resten av utvalget. Det samme gjør Nils Olav Eikenes (H) som også stemmer for forslaget under tvil.