Hjelp oss å bli enda bedre

Ønsker tilbakemelding: Monica Flaa Birkeland, Trude Murberg og May Kristin Ødegård ønsker at kommunens helsetjenester skal bli enda bedre. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere brukerundersøkelse.

Denne bønnen kommer fra lederne for helsetjenestene i Birkenes.

I disse dager vil de gjerne ha svar på en undersøkelse, som er sendt 160 brukere og pårørende av forskjellige helsetjenester i Birkenes. Opprinnelig var tilbakemeldingsfristen satt til 5. desember, men med litt få tilbakemeldinger sendes det nå purringer, svarfristen forlenges til 12. desember og Birkenesavisa engasjeres.

Gode kan bli bedre

– Vi tror at vi er gode, og vi er stolte av det arbeidet vi gjør, men det er i alles interesse at vi blir enda bedre. Og da er en brukerundersøkelse viktig, sier fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland.

Enhetsleder for hjemmetjenestene, Trude Murberg og enhetslederen for sykehjemmet, May Kristin Ødegård er veldig interessert i at flest mulig, som har fått brev angående undersøkelsen svarer.

– Spørsmålet er egentlig hva vi bør gjøre mere av og hva vi kanskje bør gjøre på en annen måte. Dessuten er vi interessert i hvordan vi oppfattes. Det er snakk om respekt, omsorg, integritet, mat og ernæring og brukermedvirkning, forteller Murberg.

Trioen forstår at det ikke er like enkelt for alle å fylle ut spørreskjemaet, som for øvrig også finnes på internett.

– Derfor er det fint om pårørende kan hjelpe der det er nødvendig. Og så har vi fått en utenforstående til å intervjue 13 beboere på sykehjemmet. Slike dybdeintervjuer vil kunne gi oss verdifull informasjon, sier May Kristin Ødegård.

Hun poengterer at svarskjemaene som brukere og pårørende fyller ut er helt anonyme.

– Det er helt umulig for oss som jobber her å finne ut hvem som gir de forskjellige svarene, så vi ønsker at alle brukere og pårørende til pasienter på sykehjemmet gir sannferdige tilbakemeldinger, sier fagutviklingssykepleieren.

Spent på resultatet

Birkenesavisa loves fullt innsyn i resultatet, men for å få et bilde av tilfredsheten eller utilfredsheten med helsetjenestene i Birkenes er det viktig med en viss mengde svar.

– Vi skal selvfølgelig ikke hemmeligholde resultatet av undersøkelsen, og gir gjerne Birkenesavisa full innsikt. Selve undersøkelsen er jo også noe som Birkenesavisas utsendte vil kunne dra nytte av, den dag han trenger tjenester fra kommunen, sier Trude Murberg med et glimt i øyet.