Hall til 11,3 millioner

Den planlagte stålhallen til idrettslaget kan få en prislapp på 11,3 millioner kroner. Årsmøtet gikk mandag videre med planlegginga.

– En hall med kunstgress vil gi oss muligheten til å trene fotball hele året. Folkehøgskolen bekreftet senest i dag at de er svært interessert å leie hos oss, og det kan også være aktuelt å samarbeid med andre, sier Ragnar Suggelia.

Mandag kveld ble planene om en stålhall i idrettsparken på Birkeland lagt fram for årsmøtet i Birkenes idrettslag. Suggelia har sammen med en arbeidsgruppe sett på ulike måte å løse idrettslagets kapasitetsproblemer knyttet til fotballen.

– Selv om jeg aldri har sparket fotball, ser jeg at dette er spennende. Hallen kan komme godt til nytte i andre store arrangement også, sier Kristian Svaland.

Fornøyde medlemmer

Planene møtte ikke særlig motstand på årsmøtet, og de 30 medlemmene som hadde møtt fram ga alle sin tilslutning til at arbeidsgruppa kan gå videre med planene. Dersom hallen skal realiseres, vil det kreve et endelig ja fra et ekstraordinært årsmøte senere.

Flere lurte derimot på hvordan man skulle løse parkeringsutfordringene på folkerike dager som 17. mai, Svalandsgubben og Birkelandsdagene. Hallen er nemlig planlagt oppført på grusbanen som i dag nyttes som parkeringsplass.

– Vi har snakket med de store bedriftene i området, og de er villige til å la oss låne parkeringsplasser når behovet er til stede. Setter idrettslaget inn ordentlig med mannskap til å dirigere trafikken bør ikke dette by på problemer, sier Suggelia.

Nøktern stålhall

Hallen planlegges til å være på 3.000 kvadratmeter. Arbeidsgruppa ønsker ikke å bruke penger på garderobefasiliteter, oppvarming eller ventilasjon.

– Er det kaldt, må man spille fotball i stillongs. Hallen er ikke oppvarmet, og det eneste elektriske er nesten bare lysene. Vi har gitt beskjed til leverandøren om at vi ikke ønsker noe utvendig vedlikehold på hallen, sier Suggelia.

Til årsmøtet presenterte han en uferdig finansieringsplan som tar høyde for at hallen kan koste 11,3 millioner kroner. Idrettslaget regner med å få fire millioner kroner i tippemidler, og ønsker å hente inn sponsormidler for 1,5 millioner kroner. Hvis klubben så bruker én million kroner i egenkapital må 4,8 millioner kroner finansieres gjennom lån.

– Dette er vårt største prosjekt noensinne, slår leder av idrettslaget Oddvar Glidje fast.

Ser på samarbeid

Hallen er 12 meter høy målt på mønet, og fem meter høy målt på sideveggene. Idrettslaget har vært i kontakt med kommunen, som stiller seg positive til planene.

– Med denne hallen blir det mer og mer fotball på idrettsparken. Kunne man fått til noe annet enn bare fotball ville det vært gunstig. Tenk om vi kunne fått rom for flere idretter, sier Wenche Flaa Eieland under årsmøtet.

Arbeidsgruppa har sett på muligheten for å samarbeide med andre, men de legger ikke skjul på at det enkleste er å bygge en hall for kunstgress. Skal man ha inn et håndballdekke, krever det varme. Skal det skytes med våpen i hallen, krever det ventilasjonsanlegg.

ARBEIDSGRUPPE: En arbeidsgruppe har jobbet med planene. Ragnar Suggelia fikk mandag støtte fra årsmøtet I Birkenes IL om å gå videre med planene.