Forslag om utsettelse falt

Avtalen grunneierne presenterte i går skaper sterke reaksjoner hos politikerne.

– Jeg hoppa litt i stolen når avtalen kom. Intensjonen er god, men timinga er helt feil. Som politiker er det viktig å gå inn i møter uten å være påvirket av penger som kommer i siste sekund. Jeg tror ikke det er noe flertall for det, men vi vil markere. Vi ønsker ikke at folk kommer springende med penger et døgn før vi skal bestemme oss. Det håper jeg dere har fått med dere. Derfor foreslår jeg å utsette hele saken, for dette er en utilbørlig måte å oppføre seg. Dette er svært uheldig, sier Gunnar Høygilt (H).

Det var i går grunneierne på Bjelkeberg og Oddeheia kom på banen og lovte 3,5 millioner kroner til støytiltak for beboere som er berørt av vindkraften. Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) støtter Høyre.

– Jeg er enig i at det er grunn til å reagere. Denne avtalen kan være med på å velte et flertall den ene eller andre veien. Jeg kunne likt å vite hva som ligger i denne avtalen. Jeg støtter forslaget en utsettelse, sier hun.

Linda Hye (Ap) stiller spørsmål med om det var strategisk lurt av grunneieren å komme med avtalen nå. Hun vil derimot ikke støtte en utsettelse av saken, og får støtte av flertallet i kommunestyret. Kun åtte stemmer for utsettelse.

– Dette er gjort av godt hjerte, intensjonen er god, for vi vet at folk blir kraftig berørt av vindkraft. Det er heller ikke noe økonomisk vinning for politikerne. Jeg håper av hele mitt hjerte saken behandles i dag, sier Hye.