Henter prisbelønt foredragsholder

FOREDRAG: Rektor ved Birkenes læringssenter, May Olaug Horverak, og fagutvikler utdanning i Birkenes kommune, Øyvind Mellem, ser fram til foredraget. FOTO: BIRKENES KOMMUNE

Skal snakke om motivasjon og livsmestring i skolen.

– Vi er stolte og glade over å få muligheten til å kunne tilby dette foredraget om motivasjon og livsmestring i skolehverdagen for foreldre i Birkenes, sier fagutvikler utdanning, Øyvind Mellem, i Birkenes kommune i en pressemelding til Birkenesavisa.

Motivasjonspsykolog og prisbelønt foredragsholder John Petter Fagerhaug kommer til Birkeland onsdag 28. november, for å holde det som beskrives som et inspirerende fremlegg for foreldre og foresatte i Birkenes.

Foredraget tar utgangspunkt i skolehverdagen, men kan være av interesse for alle som har barn, både i barnehager og skoler, understreker Mellem. Fagerhaug har utviklet ulike modeller og verktøy som handler om å holde fokus og å ta kontroll over eget liv gjennom å finne ulike løsninger på hindringer i livet.

Basert på hans teorier, er det utviklet et prosjekt for arbeid med motivasjon i skolen, som er i en oppstartsfase denne høsten og som inngår i kommunens satsing på helsefremmende barnehager og skoler (HBS).

Flere av lærerne i kommunen har vært på opplæringskonferanse i en femtrinns motivasjonsmodell. Modellen er utviklet med utgangspunkt i Fagerhaugs verktøy av Gerd Martina Langeland, lektor ved Møglestu videregående skole, og May Olaug Horverak, rektor ved Birkenes læringssenter.

Det er i denne sammenhengen at Fagerhaug kommer til Birkenes for å holde et foredrag.

– Livsmestring får jo økt oppmerksomhet i de nye læreplanene for skolen. Fokuset er på hvordan barn kan motiveres i skolesammenheng og i livet generelt, sier May Olaug Horverak, som håper mange foreldre vil benytte anledningen til å bli inspirert.

Hun forteller at Fagerhaug i foredraget understreker at summen av livserfaringer påvirker skolehverdagen. Han tar utgangspunkt i egne erfaringer og situasjoner som hemmer og begrenser for utvikling, som elever kan kjenne seg igjen i.