Flest vil hit

FLEST: Hampehaugen barnehage på Birkeland har flest søkere.

FLEST: Hampehaugen barnehage på Birkeland har flest søkere.

74 barn er søkt inn i barnehager i Birkenes fra høsten av, og samtlige er tilbudt plass.

– Generelt kan jeg si at det er god barnehagedekning i Birkenes nå, og det er fortsatt ledig kapasitet i noen av barnehagene, forteller Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Etter barnehageopptaket er gjennomført har 74 søkt om plass, og 66 prosent av barna er søkt inn til 100 prosent barnehageplass. De aller fleste som er søkt inn fra høsten av er ettåringer.

– Vi har også noen som vil være i underkant av ett år til høsten, og så ser vi at det sporadisk er noen eldre barn, forteller han.

Hampehaugen barnehage hadde flest søkere, 19 barn, og har de siste årene ligget stabilt med høye søkertall. Engesland hadde fire søkere, noe Mellem påpeker kommer av plasseringen.

– Det vil naturlig nok være flere søkere til barnehagene på Birkeland enn Engesland og Herefoss som ikke har like mange innbyggere.

I fjor var det 82 som søkte om barnehageplass i Birkenes kommune.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!