Fabrikk på flyttefot

Kommunen er i samtaler med Aanesland fabrikker om flytting fra Valtjønn.

– Kommunen har en dialog med Aanesland fabrikker fordi de trenger bedre plass. De kan flytte på seg, om det er nødvendig. Vi skal lage en plan, og komme i mål med en løsning før nyttår, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Under det ekstraordinære formannskapsmøtet mandag blir det klart at fabrikken til dels er innstilt på å flytte virksomheten en annen plass. Tidligere har det vært snakk om en utvidelse i retning mot ungdomsskolen, men det er ifølge Christiansen lite ønskelig for kommunen.

– I utgangspunktet ønsker de ikke å arbeide med salg av eiendommen, samtidig som de etablerer seg en helt annen plass, og dermed går kommunen inn for å se om vi kan finne en løsning, sier han.

Ole Morten Vegusdal (V) spør om kommunen har alternative tomter ledige, slik at ikke fabrikken forsvinner over grensa til Lillesand. Ordføreren bekrefter dette, og peker på Tveide næringspark. Dermed kan et tomtebytte mellom kommunen og fabrikken ligge i kortene.

– Det er viktig å få industrien bort fra Valtjønn, enten man tenker å bruke dette området til offentlige formål eller boligformål. Skal vi tenke lenge enn bare Aanesland, må vi jo tenke i retning av en eventuell framtidig trepark, sier Gunnar Høygilt (H).

Sammen med ordfører, varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF), og representanter fra kommunens ledelse, sitter han i arbeidsgruppa som deltar i samtalene med Aanesland.