Eiendomsskatten settes ned

SETTER NED: Toril Espegren (KrF) vil ikke bli kalt populist bare fordi hun er med på å sette ned eiendomsskatten.

Nå er det endelig. Kommunestyret setter ned eiendomsskatten for hus og hytter.

– Vi må ha en forsvarlighet i kommuneøkonomien, men også en forståelse. En ting er forutsigbarhet, en annen ting er forståelse. Jeg tror folk forstår det er nødvendig å sette opp eiendomsskatten i vanskelige tider, og da må vi kunne sette den ned når det går bedre, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Torsdag kveld vedtok kommunestyret å sette ned eiendomsskatten. Det store flertallet går inn for en reduksjon på 0,6 promillepoeng for hus og hytter. Et forslag fra Høyre om å kutte ett promillepoeng for både hus, hytter og næring fikk kun støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet. Ole Morten Vegusdal (V), Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Geir Colbjørnsen (KrF) stemte for å utsette saken til budsjettdebatten over sommeren.

Signal til næringslivet

– Hadde dere hørt på Høyre under budsjettdebatten, ville vi sluppet denne debatten nå. Forslaget er likelydende vårt forslag da. Vi er glade for at nesten hele det politiske landskapet er enige om å justere eiendomsskatten når vi har mulighet til det, sier Gunnar Høygilt (H) under debatten.

Han mener kommunen må sende et signal til næringslivet om at også deres eiendomsskatt er på vei ned, men det får han altså ikke flertall for.

– Det er litt artig med det Høyre sier, for debatten ville kommet uansett. Høyre ville bare fortsatt å kutte, og det er med andre ord et tankespill. Det er ikke rart disse forslagene nå kommer, for det er lett å tenke populistisk. Men veldig få ser på totalen, og hvilke tjenester vi tilbyr for disse pengene, sier Colbjørnsen.

Ingen populist

Sammen med de to andre som stemmer mot en reduksjon nå, mener han innbyggerne i Birkenes får noe igjen for pengene som tas inn gjennom eiendomsskatten. Nemlig gode kommunale tjenester. Påstanden om at det er populistisk å sette ned eiendomsskatten, må han tåle kritikk for innad i eget parti.

– Hva er et dilemma? Noen sier det er å velge mellom det riktige, og det riktige. Jeg ber om at vi behandler hverandre med respekt, og ikke kaller hverandre populister. Vi forsøker å forstå en kompleks sak, og det er vanskelig å ikke sette ned eiendomsskatten når vi har mulighet. Jeg hiver meg ikke på som en populist, til det koster det for mye å høyne eiendomsskatten slik den gang jeg var med på det, sier Toril Espegren (KrF).