Avviser skattekutt

KrF-politiker advarer mot en fordummende og populistisk debatt.

– Jeg vil advare mot en populistisk og fordummende debatt om kommuneøkonomien. Og jeg vil oppfordre både Birkenesavisa og medpolitikere til å avvise en debatt om eiendomsskatt løsrevet fra helheten i den økonomiske prosessen, sier Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Han viser til oppslaget i Birkenesavisa forrige uke hvor det slås fast at Birkenes har den høyeste eiendomsskatten på Sørlandet. I saken uttaler Gunnar Høygilt (H) at han før sommeren vil foreslå en reduksjon i eiendomsskatten, basert på regnskapet for 2016 som viser at kommunen gikk med et overskudd på 15 millioner kroner.

Ensidig debatt

– Tror du forslaget fra Høygilt vinner fram?

– Det vil jeg vente med å svare på. Mitt anliggende er å advare mot en ensidig debatt som både er lettvint og skadelig for bygda, sier Bjorvatn.

– Stemplet du ikke med dette forslaget som lettvint og populistisk?

– Eiendomsskatten må stå på dagsorden, og det er helt greit. Men med utgangspunktet i en avisartikkel hvor det kun er ja eller nei – vil jeg advare. Alle har et ansvar for å holde debatten saklig, og ikke ty til populistiske og lettvinte løsninger, sier KrF-politikeren.

Tre viktige forhold

Han mener den høye eiendomsskatten i kommunen er et symptom på en kommuneøkonomi ute av balanse, og mener eiendomsskatten må sees i sammenheng med tre forhold:

Låneopptak som fortsatt er ute av kontroll. Kommunen blir mer og mer nedtynget av gjeld.

Kommunale veier og bygg blir ikke vedlikeholdt. Vi har ikke en bærekraftig økonomi.

Oppgaven til kommunestyret er å rydde opp en gang for alle, og dyrke en bærekraftig økonomi.

Ikke ja eller nei

– Hva er populistisk med debatten?

– Alle er motstandere av eiendomsskatten, og det gjelder samtlige partier i kommunestyret. Men oppgaven til politikerne er ikke å si ja eller nei til eiendomsskatt. Det er et mye mer krevende arbeid som vi politikere står midt oppi, sier han.

Bjorvatn mener det er fordummende å gjøre den politiske debatten til ja eller nei.

– Driftsoverskuddet var en gledelig overraskelse, men ren flaks. Vi kan ikke bygge kommunens økonomi på flaks. Det har vi gjort altfor lenge, sier han.

– Hva med prosjekt balanse?

– Jeg anser effekten av omstillinga som nå er i gang til å være fire eller fem millioner kroner i 2016. Vi har da ti eller tolv millioner kroner som vi ikke vil regne med vil kommer hvert år. Akkurat nå arbeider administrasjonen og ansatte på spreng med å gjennomføre planen, og prøver å finne kutt i hverdagen som ikke gjør for vondt for kommunens innbyggere, sier Bjorvatn.

Urettferdig skatt

Blant politikerne, også i KrF, er det bred enighet om å få eiendomsskatten ned, påpeker han. I første omgang i alle fall på nivå med nabokommunene. Den politiske uenigheten dreier seg om når.

– Det vil være nyanser i KrF-gruppa og andre grupper, men personlig går jeg inn for å få kommunens økonomi på rett kjøl, for deretter sikre at svake grupper i befolkninga blir ivaretatt, og så sette ned eiendomsskatten som prioritet nummer tre, sier han.

– Hva med nyetablerte og eldre som sitter med stort hus. Får ikke de et ufortjent stort skattetrykk?

– Eiendomsskatten er i seg selv urettferdig for folk har betalt skatt på inntekta, og det blir en dobbelt beskatning. Derfor vil KrF og de andre partiene ha den vekk. Måten å gjøre det på er å ta tak i rota på problemene, hvor tjenestene er tilpasset inntektene, avslutter KrF-politikeren.