Vindkraftsaken utsettes

Det blir ingen politisk behandling av vindkraftsaken torsdag.

– Saken utsettes, for vi har for liten tid til å sikre en god politisk prosess i partiene, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Torsdag samles kommunestyret i Birkenes, og etter planen skal vindkraftsaken igjen på agendaen. Da innkallinga til møtet ble sendt ut 2. desember, sto det å lese at sakspapirene i vindkraftsaken ettersendes. Nå forteller ordføreren at så ikke skjer.

– Nei, saken blir først gjenstand for behandling på nyåret. Første kommunestyremøte er 2. februar, såfremt vi ikke bestemmer oss for å holde et ekstra kommunestyremøte, sier han.

– Vil du foreslå et ekstra møte?

– Nei, i utgangspunktet vil jeg ikke det.

Fortsatt samtaler med Eon

Onsdag skal Christiansen i møte med Eon. Fortsatt er det avtalen mellom kommunen og kraftselskapet som er tema for samtalene.

Birkenesavisa har tidligere omtalt deler av avtalen, som skal sikre kommunen visse fordeler dersom en vindkraftutbygging realiseres. Det er opp til politikerne å avgjøre om avtalen er så god, at kommunens innsigelser mot vindkraftutbygging kan droppes.

– Vi er ikke så langt fra ferdige, men det er et par ting vi må banke på plass for å gjøre oss ferdige, sier ordføreren.

Han regner med å være ferdig med avtalen før nyttårsrakettene skyter til himmels senere i år.

– Ja, det er kun småting som gjenstår. Vi diskuterer noen avbøtende tiltak, og noen forhold knytta til næringslivet i kommunen, sier Christiansen.

Tur avlyst

Lørdag skulle egentlig ordføreren og politikerne på studietur til Lista, for med egne ører å høre lyden av vindturbiner. Den turen ble også utsatt.

– Det var kun fire politikere som hadde meldt seg på, og det er alt for få. Da får vi heller ta turen en gang på nyåret, sier han.