Telefonundersøkelsen

Som man roper i skogen får man svar.

LESERBREV: Da jeg fikk telefon fra opinionsinstituttet for ca. 1 uke siden, rant ovennevnte gamle ordtak meg i hu.  For maken til ledende spørsmål skulle du nesten ikke tro det var mulig å stille i en seriøs undersøkelse.  Et par av spørsmålene var omtrent slik: (tatt fra hukommelsen)

Er det viktig for deg?

Å få bygd en flerbrukshall på Birkeland

Å opprettholde skole og barnehage på Engesland og Herefoss

 

Spørsmålene besvares med: meget viktig, viktig, mindre viktig.

 

De fleste spørsmålene var stilt slik at det var naturlig å svare JA/Meget viktig.

Hvis alle disse svarene tas til inntekt for K5, ja da har oppdragsgiverne og opinionsinstituttet forledet mange til å svare positivt på det siste spørsmålet som ble stilt, nemlig:

Vil du stemme for eller mot «Nye Kristiansand»?

 

Jeg kan ikke se at denne opinionsundersøkelsen skal tillegges vekt i det hele tatt.

 

Olav Heimdal

PS: Dette leserbrevet ble første gang publisert før spørsmålene i spørreundersøkelsen ble offentliggjort. (Red. anm.)

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!