Hvilke signaler tar hun?

Ja, intensjonsavtalen for K5 er ferdigskrevet, og den vil danne grunnlaget for folkeavstemningen.

LESERBREV: Der står det eksplisitt: Barnehagen og skolen SKAL bestå, og dette gjelder både Engesland og Herefoss.

Men Rådmannen har en kjepphest tydeligvis, og det er å få lagt ned Herefoss skole (minst).

Når kommunens øverste tillitsvalgte har fremforhandlet en slik god avtale for utkantene, er det da kommunens øverste administrative leder skal trosse dette sterke politiske signalet, og igjen fremme dette tøvete forslaget??

Nei, Rådmannen burde heller lage en organisasjonsplan over alle i det hvite hus (kommunehuset), og gå igjennom om alle stillingene har sin berettigelse i et stadig krympende budsjett?

Mindre penger må jo bety mindre aktiviteter å lede?

Staten betaler hver kommune et «basistilskudd» til administrasjon, og dette blir beregnet ut ifra folketall.

Tror vi heller bruker våre egne penger (skattepenger fra innbyggerne) til tjenesteyting, så som skole, helse og eldreomsorg, og ikke til ting vi ikke trenger i det daglige.

Rådmannen har jo heller aldri klart å legge frem hvor mye kommunen har spart på privatiseringen hun initierte i 2011?

Har vi rett Rådmann i kommunen?

Nei, det har hun bevist flere ganger at det har vi ikke!

 

Ingar Uldal

Herefoss

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!